in

Włochy: Ograniczenia w podróżowaniu po Włoszech w listopadzie 2020 r.

Czy we Włoszech, w związku z wprowadzeniem nowych ograniczeń, można podróżować?  Odpowiadamy.

Na terytorium całych Włoch została wprowadzona godzina policyjna od 22:00 do 5:00.

​​​​​We wskazanych godzinach dozwolone jest przemieszczanie się jedynie z uzasadnionych powodów związanych z wykonywaną pracąw sytuacji wyższej konieczności oraz w nagłych przypadkach, związanych np. ze stanem zdrowia. Ponadto dozwolony jest powrót do swojego miejsca zamieszkania/ pobytu.

Należy przy tym mieć przy sobie wydrukowane, wypełnione i podpisane oświadczenie, którego wzór dostępny jest tutaj: wzór oświadczenia.

Od 6 listopada Włochy zostały podzielone na trzy strefy: żółtą, pomarańczową oraz czerwoną.

Strefa pomarańczowa: APULIA, SYCYLIA:

 • zakaz wjazdu do i wyjazdu z regionu z wyjątkiem przemieszczeń motywowanych uwiarygodnioną koniecznością zawodową, względami zdrowotnymi lub sytuacją wyższej potrzeby. Niezależnie od tego dopuszczone są: przemieszczenia związane z koniecznością realizacji dozwolonych stacjonarnych zajęć dydaktycznych, powrót do miejsca zamieszkania oraz przejazd tranzytowy w obszary nieobjęte ww. ograniczeniem;
 • zakaz przemieszczania się – zarówno publicznymi, jak i prywatnymi środkami transportu – do gminy innej niż gmina zamieszkania/meldunku, z wyjątkiem okoliczności związanych z uwiarygodnionymi potrzebami zawodowymi, edukacyjnymi, zdrowotnymi, sytuacją wyższej konieczności lub chęcią podjęcia dozwolonych aktywności czy skorzystania z usług nieobjętych zawieszeniem, a które nie są dostępne w gminie zamieszkania/meldunku.

Strefa czerwona: DOLINA AOSTY, KALABRIA, LOMBARDIA, PIEMONT

 • zakaz opuszczania miejsca zamieszkania z wyjątkiem przemieszczeń motywowanych uwiarygodnioną koniecznością zawodową, względami zdrowotnymi lub sytuacją wyższej potrzeby;
 • zakaz wjazdu do i wyjazdu z regionu, jak również przemieszczeń wewnątrz regionuz wyjątkiem przemieszczeń motywowanych uwiarygodnioną koniecznością zawodową, względami zdrowotnymi lub sytuacją wyższej potrzeby. Niezależnie od tego dopuszczone są: przemieszczenia związane z koniecznością realizacji dozwolonych stacjonarnych zajęć dydaktycznych, powrót do miejsca zamieszkania oraz przejazd tranzytowy w obszary nieobjęte ww. ograniczeniem.

Ograniczenia na terytorium całych Włoch:

 • komunikacja publiczna, ruch lotniczy i kolejowy nie zostały wstrzymane, ale znacząco ograniczone; osoby, których temperatura ciała przekroczy 37,5°C, nie będą dopuszczane do podróży pociągami na trasach długodystansowych.
 • Wszelkie środki transportu publicznego mogą być wypełnione jedynie w 50%.

Podczas poruszania się samochodem osobowym po terytorium Włoch:

 • należy unikać zajmowania miejsca obok kierowcy;
 • z tyłu  samochodu nie może podróżować więcej niż 2 pasażerów – miejsce środkowe musi być zawsze wolne;
 • jeśli podróżujące osoby nie mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym – wymagane jest noszenia maseczek;
 • poszczególne regiony Włoch mogą zaostrzać przepisy w tym zakresie.

Transport kołowy:

 • należy posiadać dokumentację dot. przewożonego ładunku (np. dokumenty CMR);
 • kierowcy powinni pozostawać w kabinie samochodu, jeśli nie mają rękawiczek i maseczki;
 • należy zachować dystans 1 metra przy jakichkolwiek kontaktach.

Transport osób:

 • możliwe wypełnienie pojazdu maksymalnie w 50%;
 • we wszystkich pojazdach przewożących 6 i więcej pasażerów – w jednym rzędzie nie może być więcej niż 2 pasażerów;
 • konieczne jest stosowanie maseczek;
 • również kierowca musi być wyposażony w odpowiednie środki ochronne i miejsce obok niego nie może być zajęte;
 • powyższych ograniczeń nie stosuje się wobec osób, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym oraz małżonków i osób utrzymujących stałe relacje (w razie kontroli należy udowodnić to oświadczeniem).

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zaleca się:

źródło: Ambasada RP w Rzymie

Niepodległa do Hymnu 2020 – dołącz do akcji!

Włochy: Pół miliona osób we Włoszech zakażonych obecnie koronawirusem