in

Włochy: Obostrzenia antycowidowe obowiązujące we Włoszech

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i zmieniającymi się przepisami Ambasada RP w Rzymie na bieżąco aktualizuje informacje dotyczące wjazdu do Włoch oraz obowiązujących obostrzeń w poruszaniu się po kraju. Komunikat na temat zasad przekraczania granicy dostępny jest pod tym linkiem: Włochy: Obostrzenia dotyczące przyjazdu do Włoch z zagranicy, aktualizacja z dnia 22 października 2020 r.>>>  Ponadto Włosi wprowadzili obostrzenia dotyczące możliwości poruszania się po kraju. Poniżej publikujemy komunikat  na ten temat Ambasady RP w Rzymie:

Ograniczenia w poruszaniu się po terytorium Włoch

 Uwaga!  W niektórych regionach została wprowadzona godzina policyjna:

 • Kampanii – od 20 października, między 23:00 a 5:00;
 • Lombardii – od 22 października do 13 listopada, między 23:00 a 5:00;
 • Lacjum – od 23 października do 22 listopada, między 24:00 a 5:00.

We wskazanych godzinach dozwolone jest przemieszczanie się jedynie z uzasadnionych powodów związanych z wykonywaną pracą, w sytuacji wyższej konieczności oraz w nagłych przypadkach, związanych np. ze stanem zdrowia. Ponadto dozwolony jest powrót do swojego miejsca zamieszkania/ pobytu.

Należy przy tym mieć przy sobie wydrukowane, wypełnione i podpisane oświadczenie, którego wzór dostępny jest tutaj: wzór oświadczenia.

Ograniczenia na terytorium całych Włoch:

 • podtrzymany jest absolutny zakaz opuszczania miejsca zamieszkania przez osoby poddane kwarantannie ze względu na pozytywny wynik testu na COVID-19 do czasu potwierdzenia ich całkowitego wyzdrowienia;
 • podtrzymany jest bezwzględny zakaz opuszczania miejsca zamieszkania dla osób z objawami infekcji i gorączką (powyżej 37,5° C) oraz nakaz poinformowania o chorobie lekarza rodzinnego;
 • podczas podróży samochodem należy zachować 1 metr odległości pomiędzy podróżującymi. Jeśli nie jest to możliwe, wtedy pasażerowie powinni stosować maseczkę zakrywającą nos i usta. Obostrzenia dot. ilości osób nie dotyczą osób zamieszkujących w tym samym gospodarstwie domowym. Poszczególne regiony Włoch mogą zaostrzać przepisy w tym zakresie.
 • komunikacja publiczna, ruch lotniczy i kolejowy nie zostały wstrzymane, ale znacząco ograniczone; osoby, których temperatura ciała przekroczy 37,5 °C, nie będą dopuszczane do podróży pociągami na trasach długodystansowych.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zaleca się:

Pozostałe obostrzenia na terenie Włoch

UWAGA!  Poszczególne regiony mogą wprowadzać obostrzenia bardziej rygorystyczne od poniżej opisanych, obowiązujących na terytorium całych Włoch.

 • na terenie całego kraju obowiązuje kategoryczny nakaz noszenia przy sobie maseczek oraz zasłaniania dróg oddechowych we wszystkich przestrzeniach zamkniętych innych niż prywatne lokale mieszkalne oraz na świeżym powietrzu z wyjątkiem przestrzeni, które ze względu na charakterystykę miejsca lub okoliczności w sposób ciągły zapewniają odizolowanie od osób innych niż współdomownicy (dopuszcza się użycie każdego rodzaju maseczek, w tym maseczek tkaninowych).
 • ww. obowiązek nie dotyczy jedynie:
  • dzieci do lat sześciu;
  • osób ze schorzeniami lub niepełnosprawnościami wykluczającymi użycie maseczki, a także tych osób, które w interakcji z wyżej wymienionymi osobami znajdują się w stanie podobnej niekompatybilności;​​​​​​
  • momentu uprawiania aktywności sportowej (maseczka nie obowiązuje przy joggingu/footingu, ale podczas spaceru/trekkingu już tak).

Usilnie zaleca się ponadto zasłanianie dróg oddechowych w prywatnych lokalach mieszkalnych w obecności osób innych niż współdomownicy.

  • wprowadzone są ograniczenia w działalności barów, pubów, restauracji, cukierni i lodziarni. Jeśli w lokalu jest możliwa konsumpcja przy stoliku, może on pozostawać otwarty do godz. 24.00. Jeśli w lokalu nie ma możliwości konsumpcji przy stoliku, może on pozostawać otwarty do godz. 21.00.  Nie można spożywać na zewnątrz lokalu zakupionych produktów i nie można stać przed lokalem po godz. 21.00.
  • dostęp do parków i ogrodów miejskich jest dozwolony, pod warunkiem nietworzenia się zgromadzeń i utrzymania bezpiecznej odległości 1 m. Dozwolony jest wstęp nieletnich, również z opiekunami, na znajdujące się w obrębie parków i ogrodów miejskich place zabaw;
  • dopuszczone jest prowadzenie indywidualnej aktywności fizycznej pod warunkiem zachowania odległości interpersonalnej co najmniej 2 m w przypadku aktywności sportowej oraz 1 m w innych przypadkach, o ile nie staje temu na przeszkodzie konieczność opieki nad dzieckiem lub osobą niesamowystarczalną. Dopuszczona podstawowa aktywność sportowa i motoryczna w siłowniach, na pływalniach, w centrach i klubach sportowych itp. pod warunkiem zagwarantowania przez obiekty przestrzegania stosownych protokołów bezpieczeństwa. Zakazane są amatorskie sporty kontaktowe;
  • dozwolona jest działalność parków tematycznych i parków rozrywki, pod warunkiem zachowania 1 m dystansu interpersonalnego (nie dotyczy rodzin, współzamieszkujących, osób niesamowystarczalnych), 2 m w przypadku aktywności fizycznej;
  • dozwolona jest działalność muzeów i innych miejsc kultury pod warunkiem wdrożenia protokołów bezpieczeństwa sanitarnego i możliwości zachowania odległości interpersonalnej co najmniej 1 m. Podczas zwiedzania z przewodnikiem obowiązek noszenia maseczki przez przewodnika i uczestników. Wiele instytucji zaleca jednak wcześniejsze rezerwacje biletów online;
  • dozwolone są pokazy w salach teatralnych, salach koncertowych, kinach i innych przestrzeniach, także na świeżym powietrzu, pod warunkiem zachowania dystansu interpersonalnego 1 m (nie dotyczy rodzin, współzamieszkujących, osób niesamowystarczalnych). Maks. liczba uczestników nie może przekroczyć 1000 osób podczas pokazów na świeżym powietrzu i 200 osób na salę przy pokazach w miejscach zamkniętych. Pozostają zawieszone wszelkie wydarzenia skutkujące powstawaniem zgromadzeń, w przypadku których nie jest możliwe spełnienie ww. wymogów;
  • dozwolona jest organizacja targów i kongresów, pod warunkiem zagwarantowania odległości 1 m między uczestnikami. Obowiązek noszenia maseczek;
  • dozwolone są ceremonie religijne z udziałem wiernych, pod warunkiem zachowania odległości interpersonalnej co najmniej 1 m i zastosowania się do właściwych protokołów bezpieczeństwa;
  • dozwolona jest organizacja bankietów towarzyszących ceremoniom religijnym i świeckim (np. przyjęć weselnych) lub innym wydarzeniom (np. przyjęć w ramach kongresów), przy jednoczesnym ograniczeniu liczebności uczestników do 30 osób.
  • zaleca się nieorganizowanie imprez prywatnych i spotkań w domach powyżej 6 osób, które nie pochodzą z tego samego gospodarstwa domowego.
  • zaleca się wszystkim osobom starszym, dotkniętym chorobami chronicznymi, z patologiami wrodzonymi lub nabytymi, aby nie wychodziły z miejsca zamieszkania, za wyjątkiem niezbędnej konieczności, ale przy unikaniu skupisk osób lub miejsc, w których nie ma możliwości zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy osobami.

Źródło: Ambasada RP w Rzymie

Dołącz do nas na Facebooku: NaszŚwiat.it – POLSKA STRONA WŁOCH – PORTAL POLAKÓW WE WŁOSZECH I STRONA INTERNETOWA HISTORYCZNEJ GAZETY POLAKÓW WE WŁOSZECH “NASZ ŚWIAT” (ROK ZAŁOŻENIA 2004)

Czytaj także:

Włoscy naukowcy: Maseczki i dystans obniżają o 1000 razy siłę koronawirusa

Włochy: Obostrzenia dotyczące przyjazdu do Włoch z zagranicy, aktualizacja z dnia 22 października 2020 r.

Polska: Cała Polska od 24 października staje się strefą czerwoną