in ,

Włochy: Wchodzą w życie zmiany dotyczące warunków zatrudniania opiekunek i pomocy domowych

Od 1 października br. wchodzą w życie we Włoszech ważne zmiany dotyczące warunków zatrudniania opiekunek i pomocy domowych. Oto, co się zmieni:

Warunki zatrudniania osób pracujących w charakterze pomocy domowych, opiekunek i niań określają we Włoszech krajowe zbiorowe kontrakty pracy dla sektora domowego (CCNL – contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore domestico). Od 1 października 2020 r. zaczną obowiązywać nowe umowy o prace.

Koniec z nazwami  “pomoc domowa” (wł. colf) i  “opiekunka” (wł. badante)

Od 1 października br. wszyscy pracownicy sektora domowego będą określani mianem “asystentów rodzinnych” (“assistenti familiari”). Tym samym z urzędowego nazewnictwa znikną takie jak: “pomoc domowa” (wł. colf), opiekunka (wł. badante) i niania (“baby sitter).

Wzrost płacy minimalnej

Od 1 października br. płaca minimalna dla “asystentów rodzinnych” mieszkających ze swoimi podopiecznymi wzrośnie do 880 euro miesięcznie. Minimalna stawka godzinowa wyniesie natomiast 12 euro.

Superbonus dla niań

Osoby opiekujące się małymi dziećmi do lat 6 będą miały prawo do otrzymania dodatku do pensji w wysokości od 100 do 116 euro.

Superbonus dla opiekunek osób starszych

Taka sama dodatkowa kwota, od 100 do 116 euro, zostanie wypłacona asystentom, którzy opiekują się dwiema starszymi osobami.

Ułatwienia dla osób zatrudniających nianie

Od 1 października br. istnieć będzie tylko jedna kategoria zatrudnienia (livello di inquadramento) dla niań opiekujących się dziećmi. Redukcja trzech kategorii do jednej ma sprzyjać zatrudnianiu opiekunek do dzieci na umowę.

Nowy zawód

Wykwalifikowany asystent/pedagog  (assistente educatore formato) – tak nazywany będzie asystent sprawujący szczególny rodzaj opieki, tj. opiekę psychologiczną lub pedagogiczną nad osobą dotkniętą upośledzeniem,  zaburzeniami lub w przypadku dzieci – trudnościami w nauce.

Cztery kategorie zatrudnienia

Płaca asystentów rodzinnych będzie zależeć od kategorii zatrudnienia. Wyodrębniono cztery kategorie,  z których każdy odpowiada dwóm parametrom wynagrodzenia, zależnych od posiadanego wykształcenia i umiejętności w odniesieniu do wymaganego stanowiska.

Okres próbny

30 dni będzie wynosił okres próbny w celu oceny umiejętności pracownika.

Dodatkowe, płatne,  wolne dni 

Oprócz urlopu wypoczynkowego i 40 wolnych płatnych dni (wł. permessi) każdy asystent rodzinny będzie miał prawo do dodatkowych 24 płatnych, wolnych godzin na odbycie szkolenia.

Setki tysięcy asystentów rodzinnych pracuje we Włoszech na czarno

Nowy, krajowy, zbiorowy kontrakt pracy dla pracowników sektora domowego został podpisany przez największe branżowe związki zawodowe, tj. Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs, Federcolf oraz przez stowarzyszenia reprezentujące pracodawców:  Domina i Fidaldo (Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Adld i Adlc).

We Włoszech legalnie zatrudnionych jest około 860 tysięcy opiekunek i pomocy domowych.  Z kolei osób pracujących na czarno jest 1 milion 200 tysięcy.

Kobiety – cudzoziemki podporą włoskich rodzin

90 procent osób zatrudnionych we włoskich domach to kobiety, a 70 procent wszystkich pracowników sektora domowego to cudzoziemcy.

Źródło: Borsainside.com, SkyTg24, NaszŚwiat.it

Kto zaopiekuje się opiekunką. Polskie colf i badanti

 

 

 

 

 

 

 

Włochy: Polak, który molestował niepełnosprawne dziecko trafił do więzienia

Rzym: Aresztowano Polaka, który uruchomił drona w Koloseum