in

Włochy: Testy i kwarantanna, czyli co trzeba wiedzieć podróżując do Włoch okresie od 11 grudnia do 15 stycznia

Włoski rząd wprowadził szereg obostrzeń dla osób podróżujących do Włoch. Nowe przepisy weszły życie 10 grudnia br. i będą obowiązywały do 15 stycznia 2021 roku. Ambasada RP w Rzymie opublikowało komunikat, w którym wyjaśnia jakie restrykcje obowiązują osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium Polski. Jego treść zamieszczamy poniżej (przedruk za serwisem: Gov.pl)

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium Polski:

 • 10 GRUDNIA do 20 GRUDNIA br.Kategoria A: San Marino i Watykan
  • brak ograniczeń przy wjeździe do Włoch.

  Kategoria B: Państwa o obszarze o niskim ryzyku epidemicznym wskazane w ewentualnie wydanych później rozporządzeniach Ministra Zdrowia

  • brak ograniczeń przy wjeździe do Włoch   UWAGA !  – nie ma możliwości turystycznego wjazdu do stref pomarańczowej i czerwonej;
  • należy wypełnić oświadczenie własne (autodichiarazione).

  Kategoria C: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Niderlandy, Norwegia,  Polska , Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej  

  Zarówno w przypadku pobytu jak i tranzytu przez wskazane państwa w ciągu ostatnich 14 dni:

  • należy wypełnić oświadczenie własne (autodichiarazione);
  • należy przedstawić zaświadczenia o negatywnym wyniku badania na koronawirusa, przeprowadzonego w okresie do 48 godzin przed wjazdem na terytorium Włoch. Akceptowane są jedynie testy wymazowe: molekularne i antygenowe. W przypadku braku takiego testu należy poddać się 14-dniowej kwarantannie;
  • dodatkowo, osoby wjeżdżające do Włoch z wyżej wskazanych obszarów muszą zgłosić swój przyjazd do przychodni lokalnej właściwej dla miejsca pobytu (Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria).

  Testów nie muszą przedstawiać:

  • osoby wjeżdżające do Włoch własnym środkiem transportu, pod warunkiem, że opuszczą terytorium Włoch w ciągu 36 godzin od wjazdu. Za taki „tranzyt”, w myśl obecnych przepisów epidemicznych, uznaje się wyłącznie przejazd przez terytorium Włoch bez postojów. Zatrzymanie się np. na nocleg skutkowałoby natomiast uznaniem podróży za „krótki pobyt”, a to z kolei wiązałoby się z koniecznością przedstawienia aktualnych wyników testów w kierunku covid-19;
  • osoby przesiadające się na lotniskach we Włoszech w podróży do innych państw (bez opuszczania strefy tranzytowej); jeśli jednak opuściłyby strefę tranzytową na lotnisku – podlegają ogólnym przepisom i obostrzeniom;
  • osoby wjeżdżające do Włoch na czas nie dłuższy niż 120 godzin z udowodnionych przyczyn zawodowych, zdrowotnych lub absolutnej konieczności;
  • załogi środków transportu.

  Kategoria D: Australia, Japonia, Nowa Zelandia, Republika Korei, Rwanda, Singapur, Tajlandia, Urugwaj
  Osoby, które przebywały lub przejeżdżały przez terytorium tych państw w ciągu 14 dni przed wjazdem do Włoch, podlegają obowiązkowej, 14 dniowej kwarantannie.​​​​​​ Należy również wypełnić oświadczenie własne (autodichiarazione).

  Kategoria E: Pozostałe kraje
  Osoby, które przebywały lub przejeżdżały przez terytorium tych państw w ciągu ostatnich 14 dni nie mogą wjechać na terytorium Włoch. Wjazd do Włoch możliwy jest tylko w celach zawodowych, zdrowotnych, naukowych, w sytuacjach nagłych, lub konieczności powrotu do miejsca zamieszkania. Nie ma możliwości wjazdu w celach turystycznych. Należy również wypełnić oświadczenie własne (autodichiarazione).

W dniach 07.01–15.01 obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu molekularnego lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy Włoch; chyba, że przebywało się na terytorium Polski w dniach 21.12-06.01, wtedy przyjeżdżając do Włoch należy poddać się 14-dniowej kwarantannie.

Ponadto, należy zawsze brać pod uwagę

Ponadto, należy zawsze brać pod uwagę dodatkowe obostrzenia lokalne i regionalne wynikające z podziału Włoch na 3 strefy: żółtą, pomarańczową i czerwoną. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w tych zakładkach>>>

Źródło: Oficjalny serwis Ambasady RP w Rzymie

 

 

Niderlandy: Polskie sklepy na celowniku zamachowców. Trzy eksplozje w ciągu dwóch dni

Watykan: “Nie wiemy, kiedy urodził się Jezus”