in

Włochy: Zaproszenie do udziału w seminarium online “Jan Czochralski – ojciec światowej elektroniki”

Związek Polaków w Kalabrii serdecznie zaprasza do udziału w seminarium “Jan Czochralski – ojciec światowej elektroniki”, przybliżającego postać i działalność  najczęściej cytowanego polskiego uczonego. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego i restrykcji antycovidowych wykład odbędzie się poprzez internetową platformę ZOOM. Wygłosi go mgr Małgorzata Sobieszczak-Marciniak – przewodnicząca „Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie” wspomagana przez Katarzynę Gralińską – przewodniczącą ZPwK i moderatora.

Seminarium odbędzie się w niedzielę, 20 grudnia br. o godzinie 18.00. Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z prezesem ZPwK, p. Katarzyną Gralińską pod adresem email: k.gralińska@yahoo.it w celu uzyskania hasła dostępu do spotkania na ZOOMie.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu Związku Polaków w Kalabrii oraz Polskiej Szkoły Eksperymentalnej przy ZPwK i współfiansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Patronat nad wydarzeniem objął Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie.
Partnerami projektu są: UAIP – Unia Stowarzyszeń Polsko-Włoskich oraz Klubu Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu “Wspólnota Polska” (KSP).

O organizatorze:
Związek Polaków w Kalabrii (Associazione dei Polacchi in Calabria) powstał w październiku 2003 roku. Jest organizacją NO PROFIT, o charakterze kulturalnym, ale zajmującą się także kwestiami społecznymi i edukacyjnymi. Związek stawia sobie za cel przede wszystkim promocję kultury polskiej we Włoszech, języka polskiego, integrację Polonii oraz umacnienie przyjaźni polsko-włoskiej. Poprzez swoją wieloletnią i wszechstronną działalnośc Związek Polaków w Kalabrii zyskał uznanie środowiska lokalnego, polonijnego i międzynarodowego. Bardzo aktywny Zarząd współpracuje z wieloma partnerami, organizacjami, instytucjami lokalnymi (Urzędami Miast w prowincji i województwie, reprezentuje cudzoziemców w Prefekturze w Reggio Calabria), szkołami i uniwersytetami – na terenie Włoch i poza granicami. Jest członkiem założycielem organizacji parasolowych (ROP, IWC) – których działalność skupia się na edukacji w języku polskim lub promocji kultur multietnicznych. Ponadto jest członkiem innych organizacji o zasięgu światowym (np. KOP). Zarząd ZPwK zorganizował dziesiątki: wystaw, koncertów, seminariów i warsztatów naukowych. Jest autorem i pomysłodawcą wielu krajowych i międzynarodowych konkursów („Polak Roku we Włoszech”, „Międzynarodowy Konkurs Muzyki i Tańca” i inne). Związek Polaków w Kalabrii jest jednym z liderów wśród organizacji polonijnych działających we Włoszech, aktywnie uczestniczy w życiu społecznym Polonii włoskiej i międzynarodowej oraz podejmuje stałe działania, mające na celu promocję Polski, jej klutury, historii i języka.
Od lutego 2012 r. prowadzi też społeczną szkołę (PSE), której podstawowym celem jest integracja dzieci i młodzieży, rozpoznanie ich kompetencji językowych, kulturowych oraz znajomości polskich tradycji. Zarząd ZPwK postanowił podjąć w szkole naukę języka polskiego, (j. włoski jest używany tylko jako język posiłkowy), podstaw: matematyki, historii, geografii oraz ogólnej wiedzy o Polsce i Polakach. Grono pedagogiczne PSE opracowywuje programy autorskie dla poszczególnych grup wiekowych i poziomów językowych – na podstawie wytycznych MEN oraz placówek szkolnictwa polskiego, ale z indywidualnym podejściem do potrzeb. Młodzież PSE w sposób cykliczny (kilka razy do roku) reprezentuje Polskę i ZPwK w lokalnych ewentach o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Bierze udział między innymi w uroczystościach państwowych polskich i włoskich, świętach katolickich i innych religii, konkursach ROPu, corocznych edycjach „Polak Roku we Włoszech”. Od kilku lat praktykowane są także warsztaty-laboratoria: artystyczne, muzyczne, historyczne oraz seminaria naukowe we włoskich szkołach i na uniwersytetach na terytorium całego kraju.
Działalność edukacyjno-naukowa grona pedagogicznego w PSE jest trzykierunkowa:
1. bezpośrednia (obecnie w dobie pandemii ) – lekcje odbywają się online z uczniami;
2. organizacja seminariów i laboratoriów dydaktycznych w szkołach i na uniwersytetach włoskich – z udziałem znanych ekspertów polskich i włoskich;
3. opracowywanie prezentacji multimedialnych o słynnych Polakach w celach dydaktycznych – z możliwością zorganizowania ich w różnych formach – webinarium lub konferencji w ustalonym miejscu przez zainteresowanych. Obecnie dysponujemy prezentacjami w wersji polskiej i włoskiej o: Janie Czochralskim i płk. Ryszardzie Kuklińskim.
Źródło: Materiały prasowe Związku Polaków w Kalabrii

Czytaj także:
Włochy: Relacja z seminarium naukowego „Ryszard Kukliński – pierwszy polski oficer NATO”

Polski rząd wprowadza narodową kwarantannę od 28 grudnia do 17 stycznia

Francesco Boccia: “Będziemy musieli spędzić Boże Narodzenie każdy w swoim domu”