in

Włochy: Zmiany w strefach w zależności od ryzyka zakażenia

Lombardia, Piemonte i Calabria w strefie pomarańczowej. Liguria i Sycylia w strefie żółtej. Oto, co się zmienia dla mieszkańców tych regionów.

Od 29 listopada Lombardia, Piemonte i Calabria weszły do strefy pomarańczowej, natomiast Liguria i Sycylia do strefy żółtej. Oznacza to stopniowe rozluźnienia, jakie?

Obecnie w strefie pomarańczowej znajdują się: APULIA, BAZYLIKATA, EMILIA-ROMANIA, FRIULI-WENECJA JULIJSKA, KALABRIA, LOMBARDIA, MARCHE, PIEMONT, UMBRIA

 • na terenie całego kraju obowiązuje kategoryczny nakaz noszenia przy sobie maseczek oraz zasłaniania dróg oddechowych we wszystkich przestrzeniach zamkniętych innych niż prywatne lokale mieszkalne oraz na świeżym powietrzu z wyjątkiem przestrzeni, które ze względu na charakterystykę miejsca lub okoliczności w sposób ciągły zapewniają odizolowanie od osób innych niż współdomownicy (dopuszcza się użycie każdego rodzaju maseczek, w tym maseczek tkaninowych).

 

 • ww. obowiązek nie dotyczy jedynie:
  • dzieci do lat sześciu;
  • osób ze schorzeniami lub niepełnosprawnościami wykluczającymi użycie maseczki, a także tych osób, które w interakcji z wyżej wymienionymi osobami znajdują się w stanie podobnej niekompatybilności;​​​​​​
  • momentu uprawiania aktywności sportowej (maseczka nie obowiązuje przy joggingu/footingu, ale podczas spaceru/trekkingu już tak).

Usilnie zaleca się ponadto zasłanianie dróg oddechowych w prywatnych lokalach mieszkalnych w obecności osób innych niż współdomownicy.

 

 • wprowadzono ograniczenia w działalności barów, pubów, restauracji, cukierni i lodziarni – mogą być one otwarte  w godz. 5.00-18.00. Przy 1 stoliku mogą przebywać, jeśli nie są współdomownikami, jedynie 4 osoby.
 • dostęp do parków i ogrodów miejskich jest dozwolony, pod warunkiem nietworzenia się zgromadzeń i utrzymania bezpiecznej odległości 1 m. Dozwolony jest wstęp nieletnich, również z opiekunami, na znajdujące się w obrębie parków i ogrodów miejskich place zabaw;
 • dopuszczone jest prowadzenie indywidualnej aktywności fizycznej pod warunkiem zachowania odległości interpersonalnej co najmniej 2 m w przypadku aktywności sportowej oraz 1 m w innych przypadkach, o ile nie staje temu na przeszkodzie konieczność opieki nad dzieckiem lub osobą niesamowystarczalną. Zakazane są amatorskie sporty kontaktowe;
 • centra handlowe będą zamknięte w dni świąteczne i dni poprzedzające dni świąteczne, poza aptekami, sklepami spożywczymi oraz kioskami z prasą i wyrobami tytoniowymi;
 • zawieszona jest działalność parków tematycznych i parków rozrywki;
 • zawieszona jest działalność muzeów i innych miejsc kultury;
 • zawieszone są pokazy w salach teatralnych, salach koncertowych, kinach i innych przestrzeniach, także na świeżym powietrzu;
 • zawieszona jest organizacja targów i kongresów;
 • dozwolone są ceremonie religijne z udziałem wiernych, pod warunkiem zachowania odległości interpersonalnej co najmniej 1 m i zastosowania się do właściwych protokołów bezpieczeństwa;
 • zawieszona jest organizacja bankietów towarzyszących ceremoniom religijnym i świeckim (np. przyjęć weselnych) lub innym wydarzeniom;
 • zaleca się nieorganizowanie spotkań w domach z osobami, które nie pochodzą z tego samego gospodarstwa domowego;
 • pozostają zamknięte wyciągi i stacje narciarskie w oczekiwaniu na ewentualne inne dalsze rozstrzygnięcia na poziomie poszczególnych regionów;
 • zaleca się wszystkim osobom starszym, dotkniętym chorobami chronicznymi, z patologiami wrodzonymi lub nabytymi, aby nie wychodziły z miejsca zamieszkania, za wyjątkiem niezbędnej konieczności, ale przy unikaniu skupisk osób lub miejsc, w których nie ma możliwości zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy osobami.

Zaleca się także zasłanianie dróg oddechowych w prywatnych lokalach mieszkalnych w obecności osób innych niż współdomownicy.

W strefie pomarańczowej dodatkowo obowiązuje:

 • zakaz wjazdu do i wyjazdu z regionuz wyjątkiem przemieszczeń motywowanych uwiarygodnioną koniecznością zawodową, względami zdrowotnymi lub sytuacją wyższej potrzeby. Niezależnie od tego dopuszczone są: przemieszczenia związane z koniecznością realizacji dozwolonych stacjonarnych zajęć dydaktycznych, powrót do miejsca zamieszkania oraz przejazd tranzytowy w obszary nieobjęte ww. ograniczeniem;
 • zakaz przemieszczania się – zarówno publicznymi, jak i prywatnymi środkami transportu – do gminy innej niż gmina zamieszkania/meldunku, z wyjątkiem okoliczności związanych z uwiarygodnionymi potrzebami zawodowymi, edukacyjnymi, zdrowotnymi, sytuacją wyższej konieczności lub chęcią podjęcia dozwolonych aktywności czy skorzystania z usług nieobjętych zawieszeniem, a które nie są dostępne w gminie zamieszkania/meldunku;
 • zawieszona stacjonarna działalność obiektów gastronomicznych; dozwolona sprzedaż na wynos (do 22:00) oraz z dostawą do domu.

strefie pomarańczowej musimy mieć przy sobie wypełnione i podpisane oświadczenie nie tylko podczas godziny policyjnej (od 22.00 do 5.00), ale także w przypadku konieczności wyjazdu z danego regionu. Należy przypomnieć, że w tej strefie obowiązuje zakaz wjazdu do i wyjazdu z regionu z wyjątkiem przemieszczeń motywowanych uwiarygodnioną koniecznością zawodową, względami zdrowotnymi lub sytuacją wyższej potrzeby. Niezależnie od tego dopuszczone są: przemieszczenia związane z koniecznością realizacji dozwolonych stacjonarnych zajęć dydaktycznych, powrót do miejsca zamieszkania oraz przejazd tranzytowy w obszary nieobjęte ww. ograniczeniem.

Obecnie żółta strefa obejmuje regiony: MOLISE, SARDYNIA, LAZIO, AUTONOMICZNA PROWINCJA TRENTO, VENETO, LIGURIA, SYCYLIA.

strefie żółtej, oprócz obowiązujących na terenie całego kraju, musimy mieć przy sobie wypełnione i podpisane oświadczenie w przypadku, gdy przemieszczamy się w godzinach od 22.00 do 5.00 rano. Należy przypomnieć, że godzina policyjna w tych godzinach obowiązuję w całych Włoszech i można się podczas jej trwania przemieszczać jedynie z ważnych powodów, np. przemieszczeń motywowanych uwiarygodnioną koniecznością zawodową, względami zdrowotnymi lub sytuacją wyższej potrzeby. Chociaż w ciągu dnia nie jest wymagane przedstawienie oświadczenia w strefie żółtej, zaleca się przemieszczanie, gdy jest to tylko konieczne.

źródło: Ambasada RP w Rzymie, Nasz Świat

Włochy: Polacy protestowali w Rzymie przeciwko polityce oddalania Polski od Unii Europejskiej

Włoska pielęgniarka ostrzega: Obyście w Święta nie musieli zjeść obiadu w szpitalu