in

Włoski rząd przedstawił pierwszy oficjalny plan integracji azylantów

Plan zakłada konieczność nauczenia przybyszy szacunku dla kobiet, włoskich wartości określonych w Konstytucji  i języka włoskiego.

26 września włoski rząd przedstawił pierwszy oficjalny plan integracji azylantów. Zakłada on m.in. konieczność nauczenia przybyszy szacunku dla kobiet, włoskich wartości i języka włoskiego.

Zamiast koncentrować się na wszystkich migrantach, plan jest skierowany w szczególności do tych, którzy posiadają status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. Takich osób we Włoszech jest blisko 75 tys.

W zamian za poszanowanie wartości włoskich i aktywną rolę w nowych społecznościach poprzez pracę i wolontariat, imigranci z tej grupy zostaną umieszczeni na liście oczekujących na dom i pracę. Plan został sfinansowany ze środków unijnych. Jego koszt całkowity wyniesie 2 mld euro. Jest koordynowany przez różne ministerstwa wraz z władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi.

5 kluczowych elementów planu to:

Przestrzeganie włoskich wartości określonych w konstytucji, w tym zasady rozdziału państwa i religii oraz równości płci.

Minister spraw wewnętrznych – Marco Minitti zdefiniował w swoim przemówieniu 26 września integrację jako “punkt wzajemnej renegocjacji” i powiedział, że “zintegrowany kraj jest bezpieczniejszym krajem”. Rząd włoski zobowiązał się również do zapewnienia wolności religii i dostępu do inicjatyw ułatwiających integrację imigrantów w społeczeństwie.

Będzie zachęcać do „aktywnego obywatelstwa”, na przykład lokalnego wolontariatu lub przynależności do krajowej służby cywilnej, a także zapewni zaplecze niezbędne do socjalizowania się nieletnich, aby nie dopuścić do ich rekrutacji przez dżihadystów oraz „pomoże w walce z islamofobią w społecznościach włoskich.

Nauka języka

Imigranci będą zobowiązani do rejestracji i udziału w zajęciach językowych odbywających się w centrach przyjęć azylantów, podczas gdy osoby poniżej 18 roku życia muszą zostać zapisane do włoskich szkół.

W zamian państwo uzna kwalifikacje uzyskane w krajach pochodzenia migrantów. Zgodnie z planem także analfabeci zostaną objęci specjalnym wsparciem.

 

Przydział mieszkań dla azylantów

Rząd zobowiązał się do rozszerzenia opcji mieszkaniowych dostępnych dla migrantów, gdy opuszczają ośrodki dla uchodźców. Zgodnie z planem imigranci muszą zostać równomiernie rozmieszczeni w całych Włoszech, w celu uniknięcia przeludnienia w poszczególnych regionach lub miastach.

Praca

Bezrobocie pozostaje wysokie we Włoszech w następstwie kryzysu finansowego i dotyka w szczególności cudzoziemców. W nowym planie rząd zobowiązuje się do promowania programów poradnictwa zawodowego, szkoleń i kształcenia dla migrantów oraz oferowania wyspecjalizowanego wsparcia dla szczególnie narażonych grup, zwłaszcza kobiet.

Opieka zdrowotna

Pomimo tego, że opieka zdrowotna jest już przewidziana dla osób ubiegających się o azyl we Włoszech, w ramach nowego planu rząd zobowiązuje się do niesienia szczególnej pomocy najbardziej potrzebującym grupom przybyszy, zwłaszcza cierpiącym z powodu różnych zaburzeń psychicznych, osobom niepełnosprawnym, kobietom i dziewczynkom okaleczonym wskutek obrzezania oraz ofiarom przemocy seksualnej.

źródło: The Local


 Chcesz być na bieżąco ze sprawami, które interesują Polaków we Włoszech? Codziennie aktualne wiadomości, poradniki, ciekawostki. Śledź nas na Facebooku

Od stycznia 2018, aby wejść do Panteonu trzeba będzie zapłacić

Najniższe emerytury w górę. Sejm uchwalił nowe przepisy