in

Wybory do Parlamentu Europejskiego – Komunikat Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie

Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie przypomina, że obywatele UE zamieszkujący w innym kraju UE mogą: głosować na kandydatów startujących w wyborach w ich kraju ojczystym oraz wziąć udział w wyborach w kraju przyjmującym i głosować na kandydatów startujących w wyborach w tym kraju.
W wyborach unijnych można głosować tylko raz.

Obywatele UE mogą głosować na takich samych warunkach jako obywatele kraju, w którym zamieszkują. Należy jednak pamiętać, że obywatele UE chcący głosować na włoskich kandydatów do Parlamentu Europejskiego muszą dokonać zgłoszenia na listę wyborczą w urzędzie miasta/gminy miejsca ich zameldowania.

Zgłoszenie musi również zawierać:

• oświadczenie woli o wyłącznym głosowaniu na włoskich kandydatów,

• oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

• wskazanie adresu zamieszkania/zameldowania w kraju pochodzenia,

• posiadanie czynnego prawa wyborczego w kraju pochodzenia,

• posiadanie pełni praw obywatelskich w kraju pochodzenia, braku wyroku skazującego lub postępowania karnego lub cywilnego, które pozbawiałyby daną osobę prawa do głosowania.

Zgłoszenie musi być dokonane w terminie nie późniejszym niż 90 dni przed datą wyborów. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się między 23 a 26 maja 2019 r.

Informacje dotyczące wzięcia udziału w wyborach i możliwości głosowania na polskich kandydatów do Parlamentu UE, po ogłoszeniu daty wyborów przez Prezydenta RP, będą sukcesywnie i na bieżąco umieszczane na stronie Ambasady RP w Rzymie w specjalnej zakładce poświęconej wyborom.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ambasady RP w Rzymie

Uproszczenie podatków i zmiany w prawie mogłyby zachęcić Polaków za granicą do powrotu do kraju

Zwycięzcy Oscarów 2019. Lista nagrodzonych filmów i twórców