in

Wybory prezydenckie 2020: Od dzisiaj, w placówkach konsularnych we Włoszech, możliwy jest osobisty odbiór pakietów wyborczych

Od 3 do 10 lipca w polskich placówkach konsularnych we Włoszech można osobiście odebrać i dostarczyć pakiety wyborcze. Czy trzeba się wcześniej umawiać? Tłumaczymy.

W rzymskim i mediolańskim urzędzie konsularnym możliwy jest osobisty odbiór pakietu i osobiste lub za pośrednictwem pełnomocnika dostarczenie koperty zwrotnej do urzędu konsularnego – czytamy na stronie Ambasady RP w Rzymie.

Zaznacza się jednak, że nie jest możliwe dostarczenie koperty zwrotnej bezpośrednio do siedzib obwodowych komisji wyborczych nr 159 w Rzymie, nr 160 w Mediolanie i nr 161 w Rzymie w dniu ponownego głosowania tj. 12.07.2020 r.

Odbiór pakietów w konsulacie

Osoby, które zadeklarowały osobisty odbiór pakietów wyborczych będą mogły dokonać tego w siedzibach właściwych konsulatów w godzinach pracy urzędów w dniach 3 lipca (piątek) – 10 lipca (piątek).

Mediolan: Via Monte Rosa 6
Rzym: Via di San Valentino 12

Wyborca odbierający pakiet musi przedstawić ważny polski dowód tożsamości oraz potwierdzić odbiór podpisem.

Dostarczanie kopert zwrotnych do konsulatu

Kopertę zwrotną można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika do właściwego urzędu konsularnego do dnia 10 lipca br. (piątek) do godziny 24:00.

UWAGA!

Po odbiór pakietów i dostarczenie kopert zwrotnych nie trzeba się wcześniej umawiać!

źródło: Ambasada RP w Rzymie 

Monte Cassino 2020 – c.d. występów urzędniczej kliki

Włochy: Ok. 300 tys. ton wyrzuconych w tym roku maseczek ochronnych i rękawiczek