in

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019: Lista komisji obwodowych we Włoszech

We Włoszech utworzono trzy obwodowe komisje wyborcze, gdzie już 13 października Polacy we Włoszech będą mogli głosować w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Oto, gdzie będzie można głosować we Włoszech.

13 października 2019 r. w godz. 7:00-21:00 odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Oto, gdzie będzie można głosować we Włoszech.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych za granicą zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r., poz. 684 i 1504).

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r., w godz. 7:00-21:00.

Obywatele polscy, którzy stale przebywają za granicą, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie OSOBIŚCIE.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12.09.2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz.U. z 2019 r., poz. 1767) na terenie:

na terenie Rzymskiego Okręgu Konsularnego utworzono 2 obwody głosowania”

 1. Obwód głosowania nr 317, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Rzym (Ambasada RP, Via Pietro Paolo Rubens 20 00197 Roma);
 2. Obwód głosowania nr 318, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Palermo (Konsulat RP Via de Amicis 15 90143 Palermo).

Na terenie Mediolańskiego Okręgu Konsularnego utworzono 1 obwód głosowania:

 1. Obwód głosowania nr 319, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Mediolan (Konsulat Generalny RP via Monte Rosa 6 20149 Milano).

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;
 6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu

 • ustnie,
 • pisemnie,
 • telefonicznie,
 • telegraficznie,
 • telefaksem,
 • w formie elektronicznej.

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl

 

Już za trzy tygodnie: 5 Polonijny Dzień Dwujęzyczności

Do Stanów bez wizy już wkrótce. Prezydent Trump podpisał zgodę na ruch bezwizowy z Polską