in

Małe drzewko, o wielkim symbolicznym znaczeniu. W Watykanie posadzono polski dąb

Watykan, 28 marca 2019 r. Fot. D. Wojtaszczyk

Małe drzewko, o wielkim symbolicznym znaczeniu. W Ogrodach Watykańskich zasadzono dąb z ojczyzny św. Jana Pawła II. 

Rzym – 29 marca w 2019 – “Dąb jest znakiem siły, mądrości, trwałości. I takie były, są i na pewno będą nasze relacje ze Stolicą Apostolską” – powiedział Janusz Kotański, Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej otwierając uroczystość posadzenia polskiego dębu w Ogrodach Watykańskich.  W ten symboliczny sposób upamiętniono stulecie odnowienia relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską.

Ceremonia odbyła się w czwartek, 28 marca, z udziałem gubernatora Państwa Watykańskiego ks. kard. Giuseppe Bertello, sekretarza Stanu w MSZ ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęk, ministra Adama Kwiatkowskiego z Kancelarii Prezydenta RP, Małgorzaty Golińskiej, sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Andrzeja Koniecznego, dyrektora generalnego Lasów Państwowych oraz przedstawicieli korpusu dyplomatycznego.

Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański oraz Gubernator Państwa Watykańskiego kard. Giuseppe Bertello sadzą polski dąb .

Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański krótko przedstawił historię wielowiekowych relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską. Przypomniał on, iż w 1555 roku przyjechał do Polski pierwszy oficjalny przedstawiciel Watykanu, a w 1600 roku podpisano pierwszy konkordat.

Ambasador Kotański podkreślił, że uznanie przez Watykan w 1919 roku Polski jako państwa suwerennego miało silny wymiar polityczny, tak samo jak postawa Achille Rattiego, pierwszego nuncjusza w Warszawie oraz późniejszego papieża, który jako jedyny dyplomata nie opuścił Warszawy szturmowanej przez bolszewików w 1920 r.

Polskę i Stolicę Apostolską nie łączą tylko dobre stosunki dyplomatyczne, ale wiara i wierność tym samym wartościom, wartościom chrześcijańskim – dodał dyplomata. – Polska za początek swojej państwowości uznaje Chrzest Polski przyjęty w 966 roku przez Mieszka I, a mottem Rzeczypospolitej jest hasło Polonia Sempre Fidelis – zaznaczył polski Ambasador.

Obecny na ceremonii ks. kard. Zenon Grocholewski powiedział: „Posadziliśmy małe drzewko, ale jego znaczenie jest wielkie. Pokazujemy naszą historię na terenach międzynarodowych”.

Minister Adam Kwiatkowski odczytał list Andrzej Dudy. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podkreślił w  nim, że sto lat odnowionych relacji dyplomatycznych to fragment ponad tysiącletniej tradycji chrześcijaństwa na ziemiach polskich.

“Cieszę się, że z okazji setnej rocznicy wznowienia relacji polsko-watykańskich zaplanowanych zostało wiele uroczystości i wartościowych przedsięwzięć. Wspaniałym znakiem bliskości jest dzisiejsze zasadzenie w Watykanie dwóch dębów pochodzących z okolic Wadowic – rodzinnego miasta św. Jana Pawła II. Składam wyrazy uznania twórcom tej pięknej inicjatywy. Niech te dęby, symbolizujące dumną polskość, tak charakterystyczne dla polskiego krajobrazu, majestatycznie szumią wśród najsławniejszych świadectw chrześcijańskiego dziedzictwa.

Razem z Państwem łączę się w modlitwie o Boże błogosławieństwo dla niepodległej Polski
i dla nowych dzieł polsko-watykańskiej współpracy. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości” – napisał Andrzej Duda.

Minister Adam Kwiatkowski odczytuje list Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. Fot. D. Wojtaszczyk

Mały dąb, który zasadzono w Ogrodach Watykańskich nazwano na imieniem Franciszek, na cześć papieża.. Przy nowym, zielonym pomniku, symbolizującym szczególne więzi łącze oba państwa postawiono tabliczkę. Umieszczona na niej inskrypcja w języku polski głosi:

„Dąb z kraju Świętego Jana Pawła II zasadzony z okazji 100-lecia wznowienia stosunków dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej ze Stolicą Apostolską 1919-2019.”

 

W ceremonii posadzenia drzewka wzięło udział również kilkunastu Ambasadorów.

Na zaproszenie Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej dla Polaków we Włoszech uroczystość miała zaszczyt relacjonować redakcja „Naszego Świata”, reprezentowana przez Danutę Wojtaszczyk.

Redaktor “Naszego Świata” Danuta Wojtaszczyk

Danuta Wojtaszczyk

O „Polskim domu i kościele św. Stanisława w Rzymie” z okazji 440. rocznicy śmierci Fundatora – Część II

Unia Europejska wzmacnia ochronę granic