in

Przewodnik: wymiana zagranicznego prawa jazdy na włoskie

Rzym, 29 listopada 2020 r. – Obcokrajowcy posiadający prawo jazdy wydane w innym kraju mogą nadal prowadzić pojazdy kategorii, na którą są uprawnieni, przez pewien okres czasu (2 lata lub 1 rok). Okres czasu podczas którego prawo jazdy pozostaje ważne na terenie Włoch zależy od tego czy zostało wydane w kraju Unii Europejskiej czy w kraju trzecim.
Po upływie tego okresu konieczna jest wymiana dokumentu na włoski (wł. conversione della patente di guida).

Prawo jazdy wydane przez kraj UE lub kraj należący do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Prawo jazdy wydane przez jedno z państw UE lub EOG jest równoważne z włoskim prawem jazdy, dzięki czemu jego posiadacz może kontynuować jazdę we Włoszech:
– do czasu upływu ważności tego prawa jazdy, pod warunkiem jednak, że data ważności jest zgodna z przepisami UE, tj. 10 lub 5 lat w zależności od kategorii,
– maksymalnie do dwóch lat od uzyskania stałego zameldowania (residenza) we Włoszech, jeżeli zagraniczne prawo jazdy jest bezterminowe lub zostało wydane na okres dłuższy, niż przewidują to przepisy UE,
Po upływie tego okresu konieczna jest wymiana zagranicznego prawa jazdy na włoskie (conversione della patente di guida)  w urzędach Motoryzacji Cywilnej (Motorizzazione Civile). Wymiana dokumentu na włoski jest możliwa nawet po upływie daty jego ważności i następuje na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

Prawo jazdy wydane przez kraj spoza UE
Posiadacze prawa jazdy wydanego przez państwo trzecie mogą prowadzić pojazdy na terenie Włoch przez rok od momentu uzyskania zameldowania (residenza). Konieczne jest jednak posiadanie przy sobie tłumaczenia przysięgłego prawa jazdy poświadczonego w sądzie, u notariusza lub w konsulacie oraz poświadczenia tego tłumaczenia dokonanego w prefekturze. Po upływie roku wymiana (conversione) zagranicznego prawa jazdy na włoskie jest możliwa, jeśli zostało ono wydane przez państwo, które ma podpisaną dwustronną umowę z Włochami. Poniżej lista państw, które takie bilateralne umowy zawarły:
Albania, Algieria, Argentyna, Brazylia, Salwador, Filipiny, Japonia, Izrael, Liban, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Księstwo Monako, Republika Korei, Republika San Marino, Serbia, Sri Lanka, Szwajcaria, Tajwan, Tunezja, Turcja, Ukraina, Urugwaj.
Niektóre kraje trzecie wydają zamienne prawa jazdy dla niektórych kategorii obywateli (personel dyplomatyczny lub członkowie misji rządowych), należą do nich: Kanada, Chile, Zambia, Stany Zjednoczone.
UWAGA: wymiana (conversione) prawa jazdy BEZ egzaminu jest możliwa tylko dla obywateli spoza UE, którzy mieszkają we Włoszech krócej niż cztery lata. Jeśli mieszkasz we Włoszech dłużej niż cztery lata nie możesz wymienić zagranicznego praw jazdy na włoskie, musisz zdać w Italii egzamin na prawo jazdy.

Gdzie złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy?
Wniosek o wymianę prawa jazdy (conversione della patente) należy złożyć w Urzędzie Motoryzacji Cywilnej (Motorizzazione Civile).
Potrzebne dokumenty:
wniosek wypisany na formularzu TT2112 (modello TT2112), dostępnym w kasie Urzędu lub online na portalu https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/home

  • zaświadczenie o uiszczeniu opłaty 10,20€ na rachunek nr 9001
  • zaświadczenie o uiszczeniu opłaty 32,00€ na rachunek  nr 4028
  • zaświadczenie o sprawności psychofizycznej wydane przez wykwalifikowanego lekarza (lokalnego urzędu zdrowia) lub lokalną komisję lekarską. W przypadku wymiany unijnego prawa jazdy: zaświadczenie lekarskie wymagane jest wtedy, kiedy kończy się data jego ważności, upłynęła data w ważności, jest ono bezterminowe lub wydane na okres dłuższy, niż przewidują to przepisy unijne.
  • 2 jednakowe zdjęcia paszportowe, z których jedno jest uwierzytelnione;
  • oryginał zagranicznego prawa jazdy i kserokopia
  • oryginał dokumentu tożsamości oraz kserokopia
  • Codice Fiscale w oryginale i jego kserokopia

Dodatkowe dokumenty dla obywateli spoza UE:
– oryginał zezwolenia na pobyt i kserokopia lub
– oryginał karty pobytu i kserokopia,
– jeśli zainteresowany czeka na przedłużenie pozwolenia na pobyt lub karty pobytowej kserokopia dokumentu tożsamości oraz potwierdzenie o złożeniu wniosku o przedłużenie lub wydanie pozwolenia/karty pobytowej.

Co z prawami jazdy, które nie wymagają wymianie?
Posiadacze niewymiennego prawa jazdy będą mogli prowadzić we Włoszech na podstawie zagranicznego zaświadczenia (przetłumaczonego) lub międzynarodowego prawa jazdy do roku od momentu uzyskania miejsca zamieszkania.
Następnie będą musieli przystąpić do egzaminu na prawo jazdy zgodnie z włoskimi przepisami.
UWAGA: Brak dokumentów (tłumaczenia lub międzynarodowe prawo jazdy) lub prowadzenie pojazdów z prawem jazdy, którego ważność się skończyła może skutkować odebraniem prawa jazdy, które  następnie zostanie wysłane do Prefektury i po stwierdzeniu jego niewymienialności do Konsulatu kraju pochodzenia.

Autor przewodnika: Federica Merlo, prawnik, materiał przygotowany na zlecenie portalu Cudzoziemców we Włoszech – Stranieri in Italia.

Wątpliwości dot. wymiany prawa jazdy? Znajdź bezpłatną odpowiedź na forach prawnych Stranieri in Italia (Cudzoziemców we Włoszech). Pobierz aplikację

 

Włochy: Nie żyje Maria Rosa Zurawski, współzałożycielka Stow. Rodzin Kombatantów Polskich we Włoszech

Włochy: 101-latka przeżyła wojnę, pokonała grypę hiszpankę i trzy razy koronawirusa