in

Z powodu pandemii Polacy muszą się liczyć z utrudnieniami w podróżach po Europie

Wraz z drugą falą pandemii koronawirusa w Europie wiele krajów przywróciło ograniczenia w przekraczaniu granic. Udając się m.in. do Niemiec czy W. Brytanii, Polacy muszą przejść kwarantannę. Do Grecji czy Słowacji wjedziemy tylko z ważnym testem wykluczającym infekcję SARS-CoV-2.
Fot. Anna Shvets/Pexels

Polacy przybywający do Wielkiej Brytanii muszą się poddać obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Z tego ograniczenia zwolnieni są m.in. wykonujący swoją pracę zawodowi kierowcy, osoby przebywające na terytorium tego państwa tranzytem czy sezonowi pracownicy rolni mający zapewnione zajęcie na konkretnej farmie. Wszyscy podróżni przed przybyciem do Wielkiej Brytanii muszą wypełnić formularz lokalizacyjny.

Podobne przepisy obowiązują w Irlandii, ale dwutygodniowa samoizolacja nie jest obowiązkowa, tylko zalecana. Przed wjazdem również trzeba wypełnić online dokument lokalizacyjny.

Osoby przyjeżdżające z Polski do Holandii powinny poddać się 10-dniowej samoizolacji, nawet jeżeli nie wykazują niepokojących objawów lub mają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Pasażerowie przybywający do tego kraju drogą lotniczą muszą wypełnić dostępny w internecie formularz dotyczący stanu zdrowia.

Podobny dokument muszą wypełnić podróżni udający się do Belgii. Dotyczy to także osób wjeżdżających do tego państwa drogą lądową, chyba że będą przebywać w Belgii krócej niż 48 godzin. Według metodologii stosowanej przez władze belgijskie cała Polska znajduje się w czerwonej strefie epidemicznej. Podróżni przybywający z tego obszaru powinni poddać się 10-dniowej kwarantannie oraz obowiązkowym badaniom na obecność koronawirusa. Każda osoba zgłaszająca formularz dostaje wiadomość z instrukcjami dotyczącymi ewentualnej izolacji i testów.

Niemcy uznają całe terytorium Polski za strefę podwyższonego ryzyka, z której przyjazd może wiązać się z koniecznością odbycia kwarantanny. Konkretne przepisy ustalają jednak władze krajów związkowych. Dwutygodniową samoizolację muszą przechodzić osoby przybywające z Polski do m.in. Berlina, Nadrenii Północnej-Westfalii i Hesji. Można być z niej zwolnionym po przedstawieniu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Badanie można bezpłatnie wykonać po przybyciu do Niemiec, np. na lotnisku czy dworcu. Pod koniec października minister zdrowia Jens Spahn zapowiedział, że w listopadzie Niemcy wprowadzą system internetowej rejestracji przyjezdnych z krajów ryzyka. Na razie osoby przylatujące z takich terenów, w tym z Polski, muszą wypełniać papierowe formularze.

Obywatele polscy mogą za to bez większych przeszkód podróżować do Luksemburga.

Otwarte dla Polaków pozostają granice Francji, przy wjeździe do tego państwa trzeba jednak wypełnić oświadczenie o braku symptomów związanych z koronawirusem. Polskie MSZ informuje, że na pokłady samolotów wykonujących bezpośrednie loty z Francji do Polski wpuszczani są tylko pasażerowie z negatywnym wynikiem testu na obecność SARS-CoV-2.

Formularz sanitarny muszą wypełnić wszyscy przybywający do Hiszpanii. Na lotniskach dodatkowo trzeba poddać się kontroli stanu zdrowia obejmującej m.in. mierzenie temperatury.

Obywatele państw Unii Europejskiej mogą też bez przeszkód podróżować do Portugalii. Dodatkowe restrykcje obowiązują jednak osoby udające się na Maderę i Azory. Podróżni lecący na to pierwsze terytorium muszą przed wylotem przedstawić aktualny negatywny wynik testu na koronawirusa. Udających się na Azory obowiązuje ta sama procedura, ale test mogą wykonać także po przylocie na archipelag i oczekiwać w izolacji na jego wynik.

Deklarację dotyczącą stanu zdrowia i ostatnich podróży trzeba również obowiązkowo składać przy wjeździe na terytorium Włoch.

Ponieważ Polska została zakwalifikowana jako obszar podwyższonego ryzyka także przez władze Grecji, przy wjeździe do tego kraju musimy przedstawić negatywny wynik testu na obecność koronawirusa typu PCR. Badanie powinno być przeprowadzone przez certyfikowane przez polskie władze laboratorium najpóźniej na 72 godziny przed wjazdem, a dokument je potwierdzający powinien być sporządzony w języku angielskim. Także przy wjeździe do Grecji podróżni są zobowiązani do wypełnienia internetowego formularza podróży.

Deklarację o stanie zdrowia i dokument lokalizacyjny trzeba również wypełnić przy przylocie na Maltę.

Polacy przyjeżdżający do Słowenii muszą przedłożyć wynik badania potwierdzający brak infekcji SARS-CoV-2 lub poddać się 10-dniowej kwarantannie.

Wjazd na Węgry, również dla obywateli państw UE, jest zasadniczo zabroniony. Można jednak ubiegać się o pozwolenie na wjazd, jeżeli przedstawi się odpowiednie uzasadnienie. Nie jest nim jednak wyjazd turystyczny. Osoby uprawnione do wjazdu na Węgry muszą się również poddać 10-dniowej samoizolacji.

Polska uznawana jest przez Austrię za kraj bezpieczny epidemicznie, dlatego jej obywatele mogą swobodnie podróżować do tego kraju pod warunkiem, że przez ostatnie 10 dni nie przebywali na obszarach podwyższonego ryzyka, za które uznawane są m.in. niektóre regiony Czech, Francji i Wielkiej Brytanii.

W celach turystycznych praktycznie nie można pojechać do Czech. Ze względu na sytuację epidemiczną w tym kraju zamknięto wszystkie hotele i inne miejsca noclegowe dla turystów oraz ograniczono swobodę przemieszczania się. Nie zostały jednak przywrócone kontrole graniczne, przy wjeździe na terytorium Czech nie trzeba przedstawiać testów ani odbywać samoizolacji po wjeździe, a po kraju można się poruszać, gdy wymagają tego obowiązki zawodowe. Oznacza to, że do tego kraju z Polski swobodnie mogą przyjeżdżać pracownicy transgraniczni.

Osoby z Polski wjeżdżające na terytorium Słowacji muszą legitymować się negatywnym wynikiem testu PCR nie starszym niż sprzed 72 godzin. Dotyczy to także przejeżdżających przez to państwo tranzytem.

Dziesięciodniową kwarantannę muszą przebyć Polacy przyjeżdżający na Litwę. Można być z niej zwolnionym po przedstawieniu negatywnego wyniku testu na koronawirusa, wykonanego najpóźniej 48 godzin przed wjazdem do tego państwa. Izolacji nie muszą poddawać się także pracownicy sektora transportu, osoby podróżujące z ważnych przyczyn rodzinnych bądź biznesowych oraz podróżni tranzytowi.

Unia Europejska uruchomiła stronę internetową reopen.europa.eu, na której publikowane są aktualne ograniczenia w podróżowaniu po krajach Wspólnoty. Informacje na ten temat można też znaleźć na stronach polskiego ministerstwa spraw zagranicznych. Polskie władze apelują o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne. Dokładny opis wszystkich przedstawionych ogólnie ograniczeń oraz obowiązujące od nich wyjątki można też znaleźć na stronach administracji poszczególnych państw europejskich.(PAP)

Czytaj także:

Włochy: Pierwszy region we Włoszech wprowadza nowy lockdown

 

 

Włochy: Pierwszy region we Włoszech wprowadza nowy lockdown

Włochy: Najnowsze informacje z Włoch i ze świata, 3 listopada 2020 r.