in

Zmiana na stanowisku Konsula Generalnego RP w Mediolanie

Dobiegła końca misja dyplomatyczna w Mediolanie Jerzego Adamczyka, którą pełnił od 2012 roku jako Konsul Generalny RP w tym mieście. Nowym szefem placówki została Adrianna Siennicka.

Adrianna Siennicka – Konsul Generalny RP w Mediolanie. Źródło zdjęcia: www.mediolan.msz.gov.pl

Adrianna Siennicka
Biogram za: www.mediolan.msz.gov. pl – Serwis Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie

Wykształcenie
Uniwersytet Warszawski | Wydział Neofilologii, Katedra Italianistyki
Studia magisterskie 1995-1999, praca magisterska obroniona z wyróżnieniem.
Indywidualny tok studiów, uzyskanie tytułu magistra w zakresie filologii włoskiej.
Uniwersytet Warszawski | Wydział Neofilologii, Katedra Italianistyki
Studia doktoranckie 1999-2003, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

Przebieg pracy zawodowej
Uniwersytet Warszawski | Wydział Neofilologii, Katedra Italianistyki
Nauczyciel akademicki od 2003. Prowadziła wykłady i zajęcia w zakresie językoznawstwa włoskiego: gramatyka opisowa języka, socjolingwistyka, fonetyka, przygotowanie do egzaminów certyfikacyjnych DITALS, seminaria licencjackie i magisterskie.

Gościła z wykładami na uczelniach w Mediolanie, Sienie, Perugii i Lecce.
Otrzymała indywidualną nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne oraz za specjalne osiągnięcia na rzecz uczelni.
Jako wieloletni koordynator ds. programu LLP Erasmus i Erasmus+ z sukcesem zajmowała się negocjowaniem umów, tworzeniem programów oraz koordynowaniem wymiany nauczycieli akademickich.
Autorka artykułów naukowych z zakresu socjolingwistyki i retoryki. W grudniu 2016 r. ukazała się jej książka pt. Benito Mussolini retore. Un caso di persuasione politica (wydawnictwo Peter Lang).
Członek-założyciel Stowarzyszenia Italianistów Polskich oraz członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Profesorów Włoskich (AIPP).
Ambasada Włoska w Warszawie
Tłumacz, urzędnik i pracownik konsularny od 1993 do 1997; praca w charakterze urzędnika-tłumacza w Biurze Radcy Handlowego oraz w Biurze Konsularnym Ambasady Włoskiej w Warszawie.

Znajomość języków obcych
Włoski, Angielski, Francuski

Unia chce walczyć z żywotnością sprzętu AGD

Wspieramy polskich przedsiębiorców i specjalistów różnych branż we Włoszech