in

ZUS sprawdza, czy Polscy emeryci za granicą jeszcze żyją

Wielu polskich emerytów mieszkających za granicą otrzymało w ostatnim czasie list z ZUSu, w którym proszeni są o potwierdzenie prawa do pobierania polskiego świadczenia emerytalnego.

Ponad 54 tys. emerytów mieszkających za granicą otrzymało od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych list z prośbą o wypełnienie formularza “Oświadczenia emeryta/rencisty zamieszkałego za granicą o istnieniu dalszego prawa do pobierania świadczenia”.

Okazuje się, że w zeszłym roku lub na początku obecnego ZUS wysłał listy do osób mieszkających obecnie m.in. w Kanadzie, USA, Australii, Norwegii, Danii, Francji, Hiszpanii czy we Włoszech, w ostatnich dniach takie pisma posłano również m.in. do Niemiec czy Wielkiej Brytanii.

Jak wskazuje ” Gazeta Wyborcza”, jeśli emeryt czy rencista nie odpowie na pierwsze oraz na powtórne pismo z prośbą o potwierdzenie, że nadal żyje, wypłata świadczenia zostanie wstrzymana.

Okresowe przesłanie wypełnionego formularza przez polskiego emeryta zamieszkałego za granicą pozwala na weryfikację ze strony ZUS, czy pieniądze trafiają do właściwej osoby, i czy np. nie są wyłudzane przez rodzinę.

Samo wypełnienie formularza nie jest trudne, kłopoty zaczynają się wtedy, gdy należy poświadczyć własnoręczność podpisu.

Własnoręczność podpisu złożonego na formularzu przez zamieszkałego za granicą emeryta, rencistę lub upoważnioną osobę sprawującą faktyczną opiekę nad emerytem lub rencistą, musi zostać potwierdzona przez właściwy urząd lub osobę do tego upoważnioną w państwie zamieszkania wymienionych osób, albo przez osobę upoważnioną w polskiej placówce dyplomatycznej lub konsularnej. Potwierdzenie własnoręczności podpisu na formularzu „Poświadczenie życia i zamieszkania”  w polskiej placówce dyplomatycznej za granicą jest bezpłatne.

Należy pamiętać, że z uwagi na obowiązujące w tym przypadku terminy ustawowe, osoby chcące poświadczyć własnoręczność podpisu na formularzu „Poświadczenie życia i zamieszkania” przyjmowane są bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyty, w zwykłych godzinach przyjęć interesantów.

źródło: Gazeta.pl, zus.pl

 

Najlepsze memy po meczu Polska-Senegal

Joanna Brodzik: Rodzice często niefrasobliwie upubliczniają zdjęcia swoich dzieci. Musimy dostrzegać niebezpieczeństwa