in

Mularczyk o analizie BAS: Polsce przysługują roszczenia odszkodowawcze

Biuro Analiz Sejmowych stoi na stanowisku, że w świetle dokumentów międzynarodowych, Polsce przysługują wobec RFN roszczenia odszkodowawcze – powiedział PAP inicjator prac analitycznych nad polskim prawem do reparacji wojennych, poseł PiS, Arkadiusz Mularczyk.

Fot. Twitter Arkadiusz Mularczyk, @arekmularczyk

Biuro Analiz Sejmowych zakończyło prace nad ekspertyzą dot. możliwości dochodzenia przez Polskę od Niemiec odszkodowań za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej, o którą wnioskował Arkadiusz Mularczyk (PiS) – poinformował PAP dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka. Ekspertyza trafiła w ręce posła PiS A. Mularczyka w sobotę.

Dokument w całości znajdzie się na stronie internetowej Kancelarii Sejmu w poniedziałek. Poseł A. Mularczyk w wywiadzie dla PAP przedstawił najważniejsze tezy zawarte w analizie sporządzonej przez Biuro Analiz Sejmowych.

PAP: Kto sporządził ten dokument, tę analizę? Czy pod ekspertyzą są podpisy autorów? 
AM: Ekspertyzę sporządziło Biuro Analiz Sejmowych. Wiem, że nad ekspertyzą pracował zespół prawników, a bezpośrednim autorem jest prof. Robert Jastrzębski. Opinię zaakceptował wicedyrektor Biura Analiz Sejmowych dr Przemysław Sobolewski.

PAP: Ile stron liczy ten dokument? 
AM: Dokument liczy 40 stron. Jest to opinia, która w sposób kompleksowy podchodzi do kwestii reparacji wojennych od czasu I wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polski i postępowania Niemiec wobec innych krajów poszkodowanych przez II wojnę światową.

PAP: Czy w tym dokumencie zawarta jest konkluzja, że Polska nie straciła swojego prawa ubiegania się o reparacje wojenne od Niemiec? 
AM: W opinii sporządzonej przez Biuro Analiz Sejmowych jest odwołanie się do 140 pozycji z literatury polskiej i międzynarodowej, w szczególności dotyczy ona możliwości dochodzenia przez Polskę roszczeń od Niemiec za szkody spowodowane przez II Wojnę Światową w związku z umowami międzynarodowymi, które zawarły Niemcy w tej sprawie. Ta kompleksowa opinia porównuje jak rozwijały się problemy reparacji wojennych od czasów I wojny światowej, poprzez II wojnę światową aż do lat 90., kiedy to nadal były wypłacane przez Niemcy reparacje za II wojnę światową.

PAP: Gdyby chcieć dokonać syntetycznego ujęcia tego dokumentu, to jakie są główne konkluzje?
AM:
 W kilku zdaniach: w związku z tym, że Polska poniosła największe straty ludności, majątku narodowego, największe straty osobowe i materialne ze wszystkich państw europejskich, w związku z tym, że Niemcy prowadziły politykę okupacyjną, która polegała na celowej i zorganizowanej eksterminacji ludności, a także w związku z tym, że intensywnie eksploatowano społeczeństwo polskie, poprzez przymuszanie do pracy, celowo niszczono polski majątek narodowy, Biuro Analiz Sejmowych stoi na stanowisku, że w świetle zapisów konwencji haskiej, konferencji poczdamskiej i praktyki międzynarodowej, Polsce przysługują wobec Republiki Federalnej Niemiec roszczenia odszkodowawcze.

 Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl

Made in Poland podbija świat

Dr Lewandowski o Brexicie: pracodawcy najpierw będą musieli poszukać pracownika Brytyjczyka