in

Nabór na studia w Kolegium Europejskim – Stypendia MSZ RP dla najlepszych kandydatów

Kolegium Europejskie (College of Europe) ogłasza nabór na rok akademicki 2019/2020. Do zdobycia są liczne stypendia pokrywające pełne koszty studiowania finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. Rekrutacja trwa do 16 stycznia 2019 r.
Kolegium Europejskie to najstarsza i jedna z najbardziej prestiżowych uczelni oferujących podyplomowe studia europejskie. Kolegium zostało utworzone w Brugii (Belgia) w 1949 r. z inicjatywy Kongresu Haskiego. W 1992 r. utworzono drugi kampus Kolegium Europejskiego w warszawskim Natolinie.

Od dwudziestu pięciu lat w kampusie w Natolinie oferowany jest roczny program europeistycznych studiów interdyscyplinarnychprowadzony w językach angielskim i francuskim przez około 100 najwybitniejszych profesorów oraz ekspertów pochodzących z ponad 25 krajów. Studia umożliwiają zapoznanie się z procesem integracji europejskiej w sposób wykraczający poza poszczególne dyscypliny naukowe takie jak prawo, ekonomia czy nauki społeczno-polityczne. W roku akademickim 2018-2019 w Kolegium Europejskim w Natolinie uczy się 137studentów z 40 krajów.

W trakcie roku akademickiego studenci biorą udział w dwóch wizytach studyjnych do krajów Unii Europejskiej oraz krajów sąsiedzkich. W pierwszym semestrze roku akademickiego 2018-2019 studenci uczestniczyli w wizycie studyjnej na Ukrainie, a w drugim semestrze będą mogli wybrać jeden spośród 5 kierunków do: Tunezji; Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz Serbii; Litwy, Łotwy, Estonii; Gruzji i Armenii lub do Brukseli i Luksemburga.

W drugim semestrze studenci dokonują wyboru specjalizacji spośród 4 istniejących majorsEU Public Affairs and Policies, The EU in the World, The EU and its Neighbours, European History and Civilisation.

Studia w Kolegium Europejskim przygotowują specjalistów, z myślą o potrzebach administracji publicznej państw-członków UE i krajów objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa (EPS, ang. ENP), a także pozostałych państw europejskich oraz instytucji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego.

Więcej informacji na temat studiów w Kolegium Europejskim, procesu rekrutacji i stypendiów można uzyskać na stronach:

www.coleurope.eu
www.coleuropenatolin.eu
www.facebook.com/CollegeofEuropeNatolin
www.twitter.com/CoENatolin

Informacje na temat stypendiów Ministerstwa Spraw Zagranicznych można znaleźć tutaj.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ambasady RP w Rzymie

 

 

 

Jak postawą ciała i mimiką polepszyć samopoczucie

II edycja rajdu “Rzymskimi śladami Karola Wojtyły”