in

Organizacja wspierająca edukacją polonijną młodych Polaków mieszkających za granicą zaprasza do współpracy

Organizacja wspierająca edukacją polonijną młodych Polaków mieszkających za granicą zaprasza do współpracy.

Z myślą Polonii i Polakach za granicą, dla których ważne jest utrzymanie kontaktu z mową ojczystą oraz kontynuowanie polskiej edukacji na obczyźnie, powstała i działa Fundacja Edukacji Polonijnej.

Spektrum działań Fundacji Edukacji Polonijnej jest dość szerokie – do jej celów należy nie tylko rozpowszechnianie edukacji polonijnej, ale również promocja polskiej kultury i wartości, propagowanie mowy ojczystej oraz dwujęzyczności wśród małych Polaków za granicą. Fundacja ma swoje biuro w Krakowie, jednak działaniami obejmuje cały świat.

Fundacja Edukacji Polonijnej ma na swoim koncie wiele udanych projektów, które przysłużyły się polskim dzieciom na całym świecie. Wśród nich można wymienić grę edukacyjną „Polskie Orzełki”, kampanię społeczną „Koniec języka za przewodnika” dostępną pod adresem http://koniecjezykazaprzewodnika.pl/ czy liczne webinaria i warsztaty online. Ostatnio dużą popularnością cieszy się filmik promujący naszą ojczyznę, zrealizowany w ramach projektu „Odkryj Polskę / Explore Poland” dostępny pod adresem http://explorepl.pl/.

Eksperyment społeczny: Koniec języka za przewodnika?

Akcja: Odkryj Polskę / Explore Poland

Jak mówi przedstawicielka Fundacji Katarzyna Ordys, dla Fundacji najważniejsze są dzieci. To istotne, by nawet za granicą umożliwić dzieciom poznanie ojczystego języka, a także rodzimej kultury i tradycji – tylko w ten sposób młody człowiek może ukształtować swoją tożsamość narodową. Działania Fundacji opierają się na założeniu, że edukacja, by była skuteczna, musi być dla dziecka zachęcająca – dlatego materiały przygotowywane przez Fundację zawierają element zabawy, są kolorowe i wesołe. Czuwają nad tym liczni pedagodzy i logopedzi, którzy współpracują z Fundacją Edukacji Polonijnej.

W ramach swojej działalności Fundacja podejmuje się współpracy z różnymi stowarzyszeniami polonijnymi, szkołami i innymi podmiotami, dla których ważna jest oświata polonijna. Zrobić można wiele – od wzajemnej promocji i partnerstwa medialnego, przez organizację wydarzeń, po wspólne składanie projektów (np. edukacyjnych) do instytucji rządowych i komercyjnych. Zachęcamy przedstawicieli stowarzyszeń polonijnych i innych tego typu jednostek do kontaktu z Fundacją Edukacji Polonijnej: sekretariat@polonia.edu.pl

Przydatne linki:
Strona internetowa Fundacji:
www.polonia.edu.pl
Materiały edukacyjne:
https://polonia.edu.pl/materialy-edukacyjne/
Wesprzyj nas:
https://wsparcie.polonia.edu.pl/

Źródło: Fundacja Edukacji Polonijnej


Zobacz także:

Jak pomóc dziecku odkryć Ojczyznę, mieszkając za granicą?

Szkoła Polska w Genui

Włochy: Pół godziny bezpłatnego internetu dziennie dla każdego