in

Pakiet edukacyjny #BarwyWspólne dla nauczycieli i animatorów

Narodowe Centrum Kultury przedstawia pakiet edukacyjny #BarwyWspólne
Zestaw innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, które mogą pomóc w rozpoczęciu rozmowy z dziećmi i młodzieżą na temat patriotyzmu. Pakiet kierowany jest do nauczycieli, animatorów, edukatorów, osób pracujących z grupami młodzieżowymi i dziecięcymi. Czytaj dalej pod zdjęciem

fot. Narodowe Centrum Kultury

Pakiet zawiera interaktywne narzędzia edukacyjne, jak również propozycje scenariuszy zajęć oraz skondensowaną wiedzę dotyczącą postawy patriotycznej oraz symboli narodowych. Poruszone są w nim zarówno kwestie historyczne, ekonomiczne jak również ekologiczne, ponieważ patriotyzm to pojęcie, na które składa się wiele aspektów.

Pakiet Edukacyjny #BarwyWspólne składa się z:

  • narzędzi edukacyjnych
  • przykładowych scenariuszy zajęć dotyczących symboli narodowy i współczesnej postawy patriotycznej
  • instrukcji wykonania Kokardy Narodowej
  • zestawu prezentującego herb Polski
  • flagi Polski

Opisy narzędzi edukacyjnych:
„Słowa Wspólne” – to zestaw 400 haseł zamieszczonych na 200 kartach. Wśród nich występują różnorodne słowa związane z kulturą, sztuką, tradycjami, zwyczajami, geografią, jedzeniem, symbolami narodowymi, historią, architekturą, zabytkami, przedmiotami, sportem, przyrodą, nauką i profesjami. Celem takiego przemieszania jest podkreślenie tego, że patriotyzm jest nie tylko tym co wielkie i odświętne, ale także tym co codzienne i na pozór zwykłe. Zestaw może stanowić punkt wyjścia do rodzinnej rozmowy na temat patriotyzmu lub do pracy z grupami klasowymi lub warsztatowymi.

„Miejsca Pospolitej” – to materiały edukacyjne skierowane do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Fabuła opowiada o 30 budynkach, wśród których znajdują się zarówno obiekty historyczne czy pomniki, ale także miejsca użyteczności publicznej na co dzień przeoczane. Każdy z nich przedstawiony jest jako personifikacja – posiada własne cechy, charakterystyczne zachowanie i przekaz. Budynki opowiadają o dylematach związanych z ich rolą w społeczeństwie i dyskusjami, które wywołują. Budynek, oprócz przedstawienia swojej opowieści, przekazuje jedno pytanie, na które odpowiadają uczestnicy. Pod koniec rozgrywki otrzymują oni informację zwrotnąz jaki model patriotyzmu jest u nich dominujący (historyczny, symboliczny, obywatelski, ekonomiczny, ekologiczny). Informację tę uzyskuje się na stronie www.miejscapospolitej.pl. Rozgrywka może odbyć się również analogowo – poprzez powielanie i wypełnianie kart odpowiedzi załączonych do pakietu.

Karty oraz scenariusz zajęć do narzędzia edukacyjnego Miejsca Pospolitej będą dostępne do pobrania już wkrótce na stronie NCK.

„Matecznik” – to wielkoformatowa mapa baśniowej krainy Wielkiej Pieczęci. Złożona z 101 wyzwań, zapisanych w postaci kodów QR, podzielonych na 5 kategorii ma służyć animatorom i nauczycielom do pracy dydaktycznej z grupami uczniów. Uczniowie poruszają się po mapie, wybierają kierunek eksploracji krainy i realizują ukryte w niej zadania.

Jak otrzymać pakiet edukacyjny #BarwyWspólne?
Aby otrzymać pakiet, należy wysłać prośbę mailową pod adresem dek@nck.pl. W treści wiadomości należy wpisać: Pakiet edukacyjny #BarwyWspólne.

Pakiet Edukacyjny #BarwyWspólne Narodowego Centrum Kultury został sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Źródło: Narodowe Centrum Kultury – nck.pl

 

Mercatini di Natale in Polonia, tra i migliori in Europa

Włochy: Śladami Szymona Czechowicza po Rzymie… z okazji 330. rocznicy urodzin artysty