in

W Genui działa Polska Ludoteka

Od kilku miesięcy polskie dzieci mieszkające w Genui oraz okolicach mają możliwość nauki języka polskiego poprzez zabawę.

Polska Ludoteka w Genui mieści się przy vico Papa 9 (Laboratorio sociale di vico Papa), a pomysłodawcą jej powstania jest Centrum edukacji i integracji społecznej „Bratanki”. Projekt jest adresowany w pierwszej kolejności do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W dalszej perspektywie czasowej, tj. po dotarciu do szerszego środowiska Polonii w Ligurii oraz po dokładnym rozpoznaniu jego potrzeb, dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym organizatorzy chcą zapewnić możliwość kontynuacji regularnej nauki języka polskiego oraz nauki w języku polskim w formie lekcji prowadzonych w szkole polonijnej w Genui/Ligurii.

„Bratanki” to organizacja non profit założona w 2016 roku przez różnych działaczy społecznych i kulturalnych, których połączyła pasja do języka i kultury polskiej. Głównym celem organizacji jest edukacja zmierzająca do osobistego samorozwoju jednostki, integracja i wzajemne kształcenie imigrantów i Włochów poprzez wymianę kompetencji, doświadczeń i pasji oraz szerzenie kultury polskiej we Włoszech.

Projekty „Bratanków” są adresowane w pierwszej kolejności do lokalnej Polonii oraz do wszelkich pasjonatów kultury polskiej, ale także do tych wszystkich mieszkańców Genui i imigrantów, którzy podzielają naszą pasję i cele działania.

Więcej informacji o Ludotece można znaleźć TUTAJ

Więcej informacji o „Bratankach” można znaleźć TUTAJ

Gruby jak Polak. Polacy w piątce najbardziej otyłych narodów w UE

Konkurs dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Zachęcamy do udziału