in

Z czego może skorzystać dziecko powracające do polskiej szkoły?

W związku z tym, że dla dzieci powracających z rodzicami z emigracji ten powrót jest często faktyczną emigracją, mogą one wymagać przede wszystkim wsparcia w nauce języka polskiego, ale również wyrównania różnic dotyczących innych przedmiotów szkolnych.

Bezpłatna nauka języka polskiego

Wszystkie dzieci, które nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, są uprawnione do dodatkowych, bezpłatnych zajęć z języka polskiego. Zajęcia te powinny być zrealizowane w szkole, w której dziecko realizuje naukę.

Zajęcia z języka polskiego mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach. Liczba godzin powinna pozwolić dziecku na opanowanie języka polskiego w stopniu, który umożliwi udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Wymiar godzin dodatkowych zajęć z języka polskiego nie może być niższy niż dwie godziny lekcyjne tygodniowo.

Zajęcia wyrównawcze

W sytuacji, gdy nauczyciel prowadzący zajęcia z danego przedmiotu stwierdzi, że dziecko potrzebuje uzupełnić różnice programowe z tego przedmiotu – możliwa jest organizacja dodatkowych zajęć wyrównawczych.

Dla każdego ucznia, który potrzebuje pomocy w postaci dodatkowych zajęć z języka polskiego oraz z innych przedmiotów, szkoła może zorganizować nie więcej niż pięć dodatkowych godzin lekcyjnych tygodniowo.

Szkoły dwujęzyczne

Dzieci, które znają obcy język nowożytny, chodzi tu głównie o język angielski, francuski i niemiecki, mogą kontynuować jego naukę na poziomie rozszerzonym, wybierając gimnazjum lub liceum dwujęzyczne.

Szkoły te stanowią łatwiejszą formę włączenia się uczniów przybyłych z zagranicy w polski system edukacji. Nauczanie w tych szkołach jest prowadzone w dwóch językach – polskim oraz obcym, będącym drugim językiem nauczania.

Agnieszka Juźwiuk, Powroty.gov.pl

 


Zobacz także:

Mieszkanie po powrocie do Polski

Jaki dokument jest potrzebny, żeby zamiast we Włoszech rodzić w Polsce?

 

Narodowe Czytanie “Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w Rzymie

Odkurzacze tracą moc. Nowe przepisy unijne wchodzą w życie