in

Powstańczy adres ’44 – ul. Hoża

W trakcie Powstania Warszawskiego byłam łączniczką i pełniłam funkcję karmicielki. Zajęłam się karmieniem oddziału batalionu „Iwo” mjr. Jerzego Antoszewicza ps. Iwo – mówi Danuta Rossman ps. Danka – uczestniczka Powstania Warszawskiego.

Włoski język ciała, czyli jak dogadać się z Włochem bez słów

Ziobro o Rimini: prokurator i policjanci udali się już do Włoch