in

WŁOCHY: Jezuici wydali w Rzymie album o Kardynale Stefanie Wyszyńskim

„Kardynał Stefan Wyszyński współzałożyciel i protektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych” to tytuł albumu wydanego w ubiegłym roku przez Papieski Instytut Studiów Kościelnych (PISK) prowadzony przez polskich jezuitów w Rzymie. Autorami publikacji przygotowanej we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych w Warszawie są: o. dr Robert Danieluk SJ – historyk, od 2004 roku pracownik archiwum Kurii Generalnej jezuitów w Rzymie oraz dr Lidia Potykanowicz-Suda – historyk i archiwista, pracownik Archiwum Państwowego w Gdańsku. Ze wstępu przygotowanego przez Rektora PISK o. Henryka Droździela SJ dowiadujemy się, iż publikacja ukazała się z okazji beatyfikacji Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, który dla Instytutu był „nie tylko założycielem i protektorem, ale prawdziwym pasterzem i ojcem”. (poniżej Wstęp w całości).

Osoby zainteresowane albumem powinny kontaktować się z Kurią Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego w Warszawie pod adresem e-mail: curiapma@jezuici.pl lub z Papieskim Instytutem Studiów Kościelnych w Rzymie (informacje o Instytucie na stronie www.pisk.jezuici.pl ).
Informację nadesłała Agata Rola-Bruni

Wstęp do albumu „Kardynał Stefan Wyszyński współzałożyciel i protektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych” przygotowany przez Rektora PISK o. Henryka Droździela SJ:

Niniejsza publikacja została przygotowana z okazji beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Autorzy przedstawili w niej związki Księdza Prymasa z powstaniem i rozwojem Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych z siedzibą w Rzymie. Ukazuje ona rozległość i głębię myślenia Prymasa Tysiąclecia. Troszcząc się o poszukiwanie i zaprezentowanie materiałów archiwalnych, dotyczących historii kościoła w Polsce, historii nierozerwalnie związanej z dziejami Polski w jej obecnych i dawnych granicach, Ksiądz Prymas wybiegał myślą poza to co tu i teraz, poza to co aktualne i konieczne, antycypując odzyskanie przez Ojczyznę pełnej wolności.

Wielkość Księdza Prymasa przejawiła się również w umiejętności znalezienia odpowiedniej osoby, w tym przypadku o. Eugeniusza Reczka SJ, który podzielał Jego intuicje, potrafił je wcielić w życie, stworzyć struktury organizacyjne i personalne Instytutu oraz zadbać o to, co konieczne do jego rozwoju.

Do końca życia kard. Stefan Wyszyński wspierał wszechstronnie Papieski Instytut Studiów Kościelnych. Interesował się żywo jego osiągnięciami, funkcjonowaniem, planami i wyzwaniami. Pozostawał w bliskim kontakcie z osobami kierującymi Instytutem i w nim pracującymi. Był nie tylko założycielem i protektorem PISK, ale prawdziwym pasterzem i ojcem.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i wydanie niniejszej publikacji: dr Lidii Potykanowicz-Suda, o. dr Robertowi Danielukowi SJ, o. Lechowi Rynkiewiczowi SJ oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, bez której wsparcia, ta publikacja by się nie ukazała, a już na pewno nie tak szybko.

Tak niewielu zrobiło tak wiele w tak krótkim czasie. Niech Pan Was błogosławi obficie w roku, w którym doświadczamy cierpienia spowodowanego epidemią koronowirusa, ale i radości, mamy wciąż nadzieję, z rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego, wybitnego Syna Kościoła i Polski oraz współzałożyciela i protektora PISK.

Rzym, okolice placu Weneckiego w czasie lockdownu. Fot. Danuta Wojtaszczyk

W Rzymie zamknięte prawie wszystko hotele, jedna czwarta już na zawsze

Włochy: wirtualny wenecki karnawał czasów pandemii