in

Światowy Dzień Zdrowia 2017 dla Polonii rzymskiej

Rzym – Aula przy kościele polskim św. Stanisława B.M. – 2 kwietnia 2017 – godz. 9.00-11.00 – Spotkanie z psychologiem oraz dla wszystkich chętnych pomiar ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi

MASZ DEPRESJĘ? – POROZMAWIAJ O NIEJ – SZUKAJ POMOCY – LECZ SIĘ

Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja.
Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Ale depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

Ogólnym celem kampanii, jest doprowadzenie do tego, aby we wszystkich krajach więcej osób cierpiących na depresję szukało pomocy i ją otrzymało.

Czym jest depresja? Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej niezdolność do wykonywania codziennych czynności.
Ponadto u osób cierpiących na depresję występują następujące objawy: brak energii, zmiana apetytu, dłuższy lub krótszy sen, stany lękowe, trudności z koncentracją, niezdecydowanie, niepokój, poczucie bycia bezwartościowym, poczucie winy i beznadziei.

www.who.un.org.pl

Źródło: Strona FB organizatora obchodów Światowego Dnia Zdrowia dla Polonii Rzymskiej – Stowarzyszenia Le Rondini 

Visita la Polonia: Wieliczka

Oto, jak przerejestrować pojazd sprowadzony do Polski z Włoch