in

III Krajowa Konferencja Metodyczna we Włoszech – rekrutacja

Wraz z Radą Oświaty Polonijnej we Włoszech, Stowarzyszeniem Instytut dla Polonii oraz Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Rzymie zapraszamy nauczycieli polonijnych z Włoch na III Krajową Konferencję Metodyczną w Neapolu.

Konferencja jest kontynuacją rozpoczętej w 2014 roku kampanii na rzecz rozwoju oświaty polonijnej we Włoszech. Tym razem zostaną poruszone tematy, które pozwolą nauczycielom na zwiększenie ich kompetencji w zakresie doboru materiału i metod nauczania przystosowanych dla dzieci dwujęzycznych z Włoch.

W programie m.in  dostosowanie pracy nauczyciela szkoły polonijnej do kompetencji lingwistycznych dzieci dwujęzycznych, aktywne nauczanie gramatyki w klasach najmłodszych, praca z tekstem literackim metodami aktywnymi, wybór treści programowych nauczania historii w szkołach polonijnych we Włoszech oraz wykorzystanie technologii w specyfice włoskich szkół polonijnych.

Wykłady i warsztaty poprowadzą:

– Lucyna Bzowska – nauczycielka klas I – III, trener i ekspert Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,

– Katarzyna Czyżycka – polonistka, logopeda, trener Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,

– Olga Tumińska – Biuro Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej.

Program Konferencji można znaleźć TUTAJ

Konferencja w Neapolu rozpoczyna jesienny cykl szkoleń na terenie Włoch z inicjatywy członków założycieli Rady Oświaty Polonijnej i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w ramach programu wspierającego oświatę polonijną mającą na celu podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i animatorów polonijnych.

Konferencja przeznaczona jest dla osób z wykształceniem pedagogicznym, które są czynne zawodowo, jak również dla nauczycieli, którzy chcieliby się włączyć w rozwój edukacji polonijnej we Włoszech oraz dla działaczy, którzy już prowadzą społeczne szkoły przy swoich organizacjach.

Ilość miejsc dla uczestników jest ograniczona.

Rekrutacja odbywać się będzie do dnia 20 sierpnia. Prosimy o wypełnienie formularza online znajdującego się TUTAJ.

Osoby zakwalifikowane otrzymają powiadomienie do 27 sierpnia.

Przewidujemy pokrycie kosztów pobytu i ewentualne materiały pokonferencyjne.

Organizatorzy:  Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”, Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech, Stowarzyszenie Instytut dla Polonii, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, MEN, Ambasada RP w Rzymie.

W imieniu organizatorów zapraszają:

Anna Smolińska– Prezes Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech i Instytutu dla Polonii
Dariusz Piotr Bonisławski–Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Zanim wyjedziesz do pracy za granicę

Gelato World Tour: Paulina Salamończyk wyróżniona we Włoszech za rewelacyjny sorbet