in ,

Konferencja i kurs dla polonijnych nauczycieli oraz animatorów edukacyjnych

Konferencja i kurs dla polonijnych nauczycieli oraz animatorów edukacyjnych

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza nauczycieli – praktyków oraz animatorów edukacyjnych- prowadzących zajęcia z historii i j. polskiego poza granicami kraju, na konferencję edukacyjną pt. Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą, która odbędzie się w dniach 3-13 lipca 2018r. w okolicach Warszawy.

Celem kursu jest przede wszystkim wspieranie merytoryczne i metodyczne nauczania historii najnowszej poza granicami kraju. Podczas konferencji uczestnicy nie tylko wysłuchają wykładów, ale także wezmą udział w warsztatach. Tematyka wykładów skoncentrowana będzie wokół historii Polski lat 1914–1923, ze szczególnym uwzględnieniem polskich dróg do odzyskania niepodległości w 1918 r., a także działań mających na celu utrzymanie państwowości polskiej. Zajęciom teoretycznym  będą towarzyszyć warsztaty dotyczące m.in. wykorzystania różnego rodzaju gier historycznych na zajęciach, debaty oksfordzkiej, a także przygotowania projektu święta nieodległości w szkole.

Kurs jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz zakwaterowanie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2018r. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetwoej IPN: http://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/program-polonijny/polonijne-spotkania-z-h/48940,Rozpoczynamy-nabor-na-konferencje-edukacyjna-Polonijne-Spotkania-z-Historia-Najn.html

Źródło: Konsulat Generalny RP w Kolonii, IPN.


Zobacz także:

Poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci polonijnych dostępny bezpłatnie w internecie

„Niezwyciężeni”, film o heroicznej walce Polaków o odzyskanie wolności

 

Recepta na utrzymanie wagi

Polska: Rząd chce zbadać, co skłoniłoby polskich emigrantów do powrotu do Ojczyzny