in

Konkurs „Tę Polskę kocham jak umiem” dla Polaków we Włoszech

Maj to miesiąc, szczególny nie tylko w historii Europy ale także życiu rtm Witolda Pileckiego. W nawiązaniu do tych wydarzeń Stowarzyszenie Via dell’Ambra zaprasza Polaków, zamieszkujących na terenie Włoch, do wzięcia udziału w konkursie zadedykowanym rotmistrzowi, człowiekowi o silnym charakterze, niezwykłej woli życia i czynienia dobra. 

Autorem plakatu jest Zbigniew Babinski /Elbląg

„Tę Polskę kocham jak umiem”

Czym dzisiaj dla nas jest Ojczyzna ? Do tych przemyśleń  zaprasza nas Grzegorz Nowicki w swoim wierszu:

Gdybym potrafił ją kochać,
to gnałbym z szablą na wrogów,
a gdyby ona w niewoli,
to mściłbym się nawet zza grobu.
I podłych słów bym nie słuchał,
zdrajców sprzedajnych lał w ryj.
I byłbym wierny do końca
i w prawdzie swojej bym tkwił.
A dzisiaj nie wiem co honor,
za zdrajców nie chcę umierać,
chociaż ojczyzna niewolną,
nie wiem gdzie prawość jest teraz.
Dzisiaj nie wiemy co wolność,
Ojczyzna to zdarta płyta,
Polska to kamień u nogi,
a patriota – bandyta.
Dzisiaj nie wiemy gdzie prawda.
Historia piaskiem nam zgrzyta,
Dzisiaj by tylko zarobić,
o waszą krew nikt nie pyta.
O wasze łzy i rozłąki,
O głód wasz i rany krwawe,
o waszych synów i córki
którzy polegli za sprawę.
Dzisiaj by tylko zabawić.
Dzisiaj by napić, wyjechać.
Ja Wasze głosy wciąż słyszę
O waszej krwi chce pamiętać.
Ja waszym bólem wciąż krwawię,
wasze wybory rozumiem,
I Polskę tę naszą świętą,
Tę Polskę kocham jak umiem.

Zasady konkursu

Nagrody będą przyznawane w 2 kategoriach :

– młodzież szkolna

– dorośli.

Trzem osobom w każdej z kategorii, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi jako pierwsze i zgodnie z terminem , zostaną przyznane nagrody w formie rzeczowej udostępnione przez poseł Joannę  FabisiakFundację Gdzie z Krakowa,  IPN Warszawa  oraz przez redakcję Nasz Świat.

Poniżej znajdziecie Państwo zestaw 21 pytań. Odpowiedzi prosimy przesyłać do dnia 30 czerwca 2019 roku na adres Stowarzyszenia Via dell’Ambra:  via.dellambra@libero.it  

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do uczestników konkursu o  wyrażenie zgody na opublikowanie danych osobistych ewentualnych zwycięzców.

Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane do 15 lipca 2019 roku, na łamach portalu Nasz Świat, który  jest medialnym patronem konkursu.

Termin przesłania nagród zostanie ustalony z zainteresowanymi osobami.

 

KONKURS  rtm WITOLD PILECKI

1) Podaj poprawną datę i miejsce urodzenia Witolda Pileckiego .

a) 10.1908 Warszawa

b) 12.1901 Wilno

c) 05.1901 Ołoniec

 

2)Czy był skautem?

a) tak

b) nie

 

3) Ukończył gimnazjum

a) w Warszawie

b) w Wilnie

c) w Sukurczach

 

4) Czy Pilecki:

a) był kawalerzystą

b) służył w piechocie

 

5) Podaj datę aresztowania w Warszawie na Żoliborzu

a) 12.1939

b) 09.1940

c) 05.1947

 

6) W Auschwitz zorganizował ZOW, co to znaczy?

a) Związek Obywateli Wolnych

b) Związek Organizacji Wojskowej

 

7) W Auschwitz Pilecki przebywał jako

a) Roman Jezierski n°723

b) Tomasz Serafiński n°4859

 

8) Ile dni przebywał w Auschwitz?

a) trzy miesiące

b) 400 dni

c) 947 dni

 

9) 18.03.1941 pierwsze wiadomości o obozie w Auschwitz dotarły do Londynu

a) nie zrobiono nic na wieść o obozie zagłady

b) zbombardowano stację kolejową w Auschwitz

c) wysłano grupę zwiadowczą

 

10) Podaj datę ucieczki Pileckiego z obozu

a) kwiecień 1943

b) maj 1944

c) marzec 1945

 

11)Witold Pilecki brał udział w Powstaniu Warszawskim w:

a) Zgrupowanie Chrobry II

b) Zgrupowanie Radosław

 

12) Czy był żołnierzem 2 Korpusu Polskiego we Włoszech

a) tak

b) nie

 

13) W jakim włoskim mieście powstał Raport Witolda (relacja z Auschwitz)

a) Rzymie

b) Neapolu

c) Porto San Giorgio

 

14) W Rzymie sfotografowano Pileckiego na

a) piazza San Pietro

b) piazza di Spagna

c) piazza del Popolo

 

15) Powrotna trasa Pileckiego z Włoch do Polski wiodła przez Ratyzbonę,Pragę,Zakopane,Kraków.

Wrócił do Warszawy w:

a) październiku 1945

b) listopadzie 1945

c) grudniu 1945

 

16) Aresztowanie przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w Warszawie w dniu:

a) 18.10.1945

b) 8.05.1947

c) 15.03.1948

 

17) Ponad rok Pilecki był więziony w wiezieniu na Rakowieckiej w Warszawie. Wyrokiem sądu wojskowego skazano go:

a) trzykrotna karę śmierci

b) degradację do stopnia szeregowca

c) odebranie praw obywatelskich i konfiskatę mienia

d) wszystko, co w punkcie a, b, c

 

18) Na jakim cmentarzu jest grób Pileckiego

a) na Bródnie

b) na Bielanach

c) nie odnaleziono jeszcze jego szczątków doczesnych

 

19) Podaj imię i nazwisko autora książki “OCHOTNIK”

a) Norman Davies

b) Marco Patricelli

c) Waldemar Łysiak

 

20)  Park upamiętniający  we Włoszech rtm W. Pileckiego znajduje się :

a) Porto San Giorgio

b) Vicoli

c) Rzymie

 

21) Ile szkół w Polsce nosi imię rtm Witolda Pileckiego:

a) 1

b) 10

c) 50

 

Zaginiona Polka odnalazła się w areszcie. Jej córeczkę tymczasowo umieszczono w rodzinie zastępczej

Dzięki swojej czujności, nie padła ofiarą handlu ludźmi