in

Orle Gniazdo 2017: Trwają zapisy na XI Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej

Stowarzyszenie Wspólnota Polska serdecznie zaprasza na XI Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej
„Orle Gniazdo”, który odbędzie się w WĄGROWCU, w dniach 20-29 VII 2017 r. pod hasłem: „Tu Polska się zaczęła”.

O ZLOCIE
Historia organizacji Światowych Zlotów Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo” sięga lat 90-tych XX wieku. Pierwszy bowiem zlot odbył się w dniach 29.05.-05.06.1997 r. i stanowił dla młodzieży polonijnej swego rodzaju pielgrzymkę do źródeł polskiej państwowości i kultury (młodzi rodacy wzięli wtedy udział m.in. w uroczystościach w Gnieźnie z okazji 1000. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Wojciecha z udziałem papieża Jana Pawła II). Od tamtej pory zlot odbywa się cyklicznie, co dwa lata. Jego organizatorem od początku jest Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z Poznania. Zloty odbywają się na terenie Wielkopolski. Dotąd było to: Błażejewko (7x), Boszkowo (1x), Kiekrz (1x) i Wągrowiec (1x).

W minionych 10 zlotach uczestniczyło prawie 2100 osób z 35 krajów świata!

CEL ZLOTU. Pogłębianie wiedzy o kraju pochodzenia swoich przodków, propagowanie postaw patriotycznych, przygotowanie młodzieży do działania na rzecz ruchu polonijnego, wymiana doświadczeń pomiędzy młodzieżą polonijną z różnych krajów, nawiązywanie kontaktów, integracja młodych rodaków, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń oraz oczywiście aktywny wypoczynek!

W PROGRAMIE XI ZLOTU Orle Gniazdo 2017

* Warsztaty tematyczne. * Wyjazdy krajoznawcze.

* Zajęcia rekreacyjno – sportowe

* Prezentacje krajów zamieszkania.

* Korowód uczestników zlotu ulicami miasta.

* Spektakl teatralny, koncert, dyskoteki.

* Konkursy, ogniska. * Okolicznościowa wystawa.

* Występ grup warsztatowych na zakończenie zlotu.

ZLOTOWE WSPOMNIENIA. Każdy z minionych zlotów zapisał się na swój sposób w pamięci jego uczestników. Oto wrażenia kilkoro z nich.

„(…) dla nas Polaków urodzonych i żyjących za granicą jest Zlot jedną z niewielu okazji do spotkania się z ludźmi podobnymi do siebie. „Zlotowicze” to nie tylko grupa młodych ludzi z różnych krajów, których łączą wspólne polskie korzenie, to swoista rodzina, która się może w całości spotkać tylko raz na dwa lata. Wielu z nas postanowiło, poprzez wszystkie trudności , przeprowadzić się do Polski lub o tym poważnie rozmyśla. Dla innych Zlot jest impulsem, by zacząć udzielać się na rzecz lokalnego społeczeństwa polonijnego. (…)”. [Tomasz z Czech, IX zlot w 2013 r.]

(…) Słyszałam bardzo dużo ciepłych słów o Zlocie, ale nie mogłam sobie wyobrazić czym tak naprawdę jest Zlot nie będąc tam. Wyrażam (…) ogromne podziękowania za to, że w tym roku miałam możliwość wspólnie z Państwem oraz wszystkimi wspaniałymi ludźmi spędzić te dni razem. (…). [ Hania Ś. z Wilna, X zlot w 2015 r.]

(…) chciałam podziękować za wspaniały Zlot Młodzieży. Moj syn David był zachwycony. Bardzo dobrze wpłynął ten wyjazd na jego życie. Zaczął znowu się uczyć i chce zrobić maturę”. [Anna D. z Hamburga, X zlot w 2015 r.]

(…) Zlot był pełen atrakcji i niespodzianek. Czas spędzony razem z młodzieżą polonijną z różnych krajów przełamał moją dotychczasową wizję świata. Uświadomiłem (sobie), że jestem cząstką Polonii. Uświadomiłem, że jest taki kraj, jest taki język, jest kultura, które łączą nas we Wspólnotę Polską” (…). [ Aliexandr A. z Mińska, X zlot 2015 r.].

Zlot Orle Gniazdo 2017_INFORMACJA OGÓLNA

Zlot Orle Gniazdo 2017 – WARUNKI UDZIAŁU

Zlot Orle Gniazdo 2017 – KARTA ZGŁOSZENIA

Projekt dofinansowany przez Kancelarię Senatu RP.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! O zakwalifikowaniu na zlot decyduje spełnienie warunków uczestnictwa i kolejność zgłoszeń!

Źródło: Serwis Stowarzyszenia Wspólnota Polska – https://wspolnotapolska-poznan.pl/orle-gniazdo-2017/<

Porady psychologa: Rodzinna demokracja

Ambasador USA: prezydent Trump popiera zniesienie wiz dla Polaków