in

Rzym: Koncert Kolęd oraz Laboratorium bożonarodzeniowe dla dzieci

Redakcja “Nasz Świat” oraz stowarzyszenie “VideoPyja” zapraszają 15 grudnia w Rzymie na Koncert Kolęd oraz Laboratorium bożonarodzeniowe dla dzieci. Dochód ze sprzedaży bombek i dekoracji świątecznych przygotowanych przez dzieci zostanie przekazany na Dom Dziecka w Kraśniku.

Już 15 grudnia w parafii Santa Maria Dell’Olivo (Via Rubellia, 10) w Rzymie, w której sprawują posługę duszpasterską polscy duchowni – Misjonarze Świętej Rodziny, odbędzie się Koncert Kolęd oraz Laboratorium bożonarodzeniowe dla dzieci.

Koncert Kolęd

Podczas koncertu, który rozpocznie się o godzinie 19.00 wysłuchamy kolęd oraz piosenek świątecznych, a wystąpią:

– Dziecięcy chór polonijny SuperSchola z Kościoła pw. św. Stanisława BM w Rzymie pod dyrekcją Siostry Martyny Proszek;

– Chór Gaudium Poloniae z Kościoła pw. św. Stanisława BM w Rzymie pod dyrekcją Siostry Martyny Proszek;

– Chór rumuński Arpeggio&Roua;

Katarzyna Orzech – sopran;

Joanna Łukaszewicz – fortepian;

Ewa Nytko – polonijna wokalistka z Rzymu;

Zespół J.A.A.R.

Koncert poprowadzi Edyta Ścibior.

Na zakończenie wspólnego kolędowania połamiemy się opłatkiem i złożymy sobie życzenia.

Laboratorium bożonarodzeniowe dla dzieci

Tego samego dnia, w parafii Santa Maria Dell’Olivo (Via Rubellia, 10) w Rzymie, w godzinach od 16.00 do 18.00, odbędzie się Laboratorium bożonarodzeniowe dla dzieci, podczas którego, przy akompaniamencie kolęd i piosenek świątecznych z całego świata, dzieci polskie i włoskie będą własnoręcznie przygotowywać bombki oraz dekoracje świąteczne, które zostaną następnie sprzedane. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na Dom Dziecka w Kraśniku.

Dom Dziecka w Kraśniku mieści się przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 19. Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej formy pieczy zastępczej.
Placówka posiada 26 miejsc statutowych i jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat, a po uzyskaniu pełnoletności do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęły naukę przed 18 rokiem życia. W wyjątkowych przypadkach może być umieszczone dziecko poniżej 10 lat, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa, nie wcześniej jednak niż przed ukończeniem 3 roku życia.
Podopiecznym zapewnia się warunki niezbędne do prawidłowego rozwoju psychofizycznego z uwzględnieniem zaspokajania potrzeb emocjonalnych kompensujących brak domu rodzinnego, odpowiednie warunki mieszkaniowe, całodzienne wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia dziecka.
Placówka opiekuje się dziećmi, których rodziny są w kryzysie, dba o prawidłowy rozwój podopiecznych i przygotowuje ich do samodzielnego życia w społeczeństwie. Ponadto placówka utrzymuje kontakty z rodzicami i innymi członkami rodziny wychowanków w celu tworzenia warunków do ich powrotu do rodziny pochodzenia.

– Obecnie mamy 31 wychowanków w wieku od 4 lat (dziewczynka) do 18 lat. chłopców jest 16, a dziewczynek 15 – powiedziała dyrektor placówki – Katarzyna Wójtowicz w rozmowie z redakcją “Naszego Świata”.
– Nasze potrzeby są ogromne i różnorodne. Zbieramy pieniądze na odnowienie i wyposażenie pokoi dzieci, potrzebujemy dywanów, mebli, krzeseł , burek, pościeli, dekoracji do pokoi, farb do malowania ścian. Dlatego prosimy Państwa o wsparcie – podkreśliła.

Dziękujemy za objęcie patronatem honorowym wydarzenia przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie.

Kiedy i gdzie?

15 grudnia 2019 r.

Parafia Santa Maria Dell’Olivo (Via Rubellia, 10) w Rzymie

Godzina 16.00 – Laboratorium bożonarodzeniowe dla dzieci

Godzina 19.00 – Koncert Kolęd

Organizatorzy:

redakcja portalu i dwutygodnika dla Polaków we Włoszech “Nasz Świat”, Stowarzyszenie Kulturalne “VideoPyja”

Partnerzy: 

Grupa dla przedsiębiorczych Polek we Włoszech “Fabryka Kobiecej Mocy”, Comunità Polacca Terni, Stowarzyszenie społeczno-kulturalne “Le Rondini”Instytut dla Polonii – Neapol

Sponsorzy:

Apartament Monteverde dla turystów w Rzymie

Firma kurierska “Anmaro”

Polski pub “Bystro Birra&Vodka” w Rzymie

Firma “EDLab”

Dom wakacyjny Rose&Rosmarino w Toskanii

Sklep Polski „U Michała” w Rzymie

Włoski przedstawiciel polskiej firmy “Pagen”

WSTĘP WOLNY

 

RZYM: O obrazie Matki Boskiej Ostrobramskiej w kościele polskim pw. św. Stanisława B.M.

Warsztaty dla Polek “Walczę o siebie!” w Rzymie i Neapolu. Relacja