in

Trwają zapisy do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie

Podjęcie decyzji o miejscu kształcenia własnego dziecka jest dla każdego rodzica sprawą trudną i wymagającą namysłu. Ważne, aby wybór szkoły był świadomy, oparty na dobrej znajomości środowiska, w którym dziecko będzie w przyszłości nie tylko zdobywać wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim wszechstronnie się rozwijać, formować swój charakter, zawierać przyjaźnie, przygotowywać się do wejścia w dorosłe życie.

Dzień Flagi i Dzień Polonii 2017 w Katolickiej Szkole Podstawowej w Rzymie

Katolicka Szkoła Podstawowa jest sobotnią szkołą polonijną, do której przyjmowane są dzieci z rodzin polskich i polsko-włoskich bez względu na posiadanie obywatelstwa polskiego. W ciepłej, rodzinnej atmosferze uczniowie doskonalą znajomość języka polskiego oraz zdobywają wiedzę o Polsce.

Realizowane programy nauczania ułatwiają dzieciom wyjeżdżającym do Polski podjęcie nauki w polskiej szkole.
Po ustaleniu szczegółów z Duszpasterzem Szkoły, trzyletni cykl katechezy w klasach I-III może być zaliczony jako przygotowanie do I Komunii św.

Zajęcia w Szkole odbywają się w soboty (według ustalonego planu lekcji) w godz. 9.00 – 14.30.

Więcej informacji o szkole można uzyskać pod numerem telefonu 327 17 90 149 lub poprzez adres e-mail: parafiaroma@gmail.com

Agata Rola-Bruni
Dyrektor Szkoły


Warto przeczytać:

Na stronie internetowej www.poloniaeuropae.it dostępny jest w języku włoskim obszerny artykuł ks. Hieronima Fokcińskiego L’attività dei cappellani militari nell’Armata polacca creata in Unione Sovietica, che combatté in Italia negli anni 1944-1945.

Serdecznie zachęcamy do lektury.


Zobacz także:

Rzym: Projekt ‘Wisłą przez Polskę’. Podsumowanie

Dal 19 maggio la ‘Dama con l’ermellino’ cambia indirizzo

Obchody Dnia Polonii i Dnia Flagi RP w Katolickiej Szkole Podstawowej w Rzymie