in

Cartella esattoriale, czyli wezwanie do natychmiastowej zapłaty długu

Każdy osoba, która nie dokonuje opłat związanych z podatkami oraz kar administracyjnych, jak: mandaty, podatki lokalne, bollo auto, czyli podatek samochodowy, abonament telewizyjny, może otrzymać wezwanie natychmiastowej zapłaty długu, czyli tzw. cartella esattoriale.

Jest to dokument, który za pośrednictwem firmy windykacyjnej lub komornika, wzywa dłużnika do zapłaty należnej kwoty pieniężnej na rzecz wierzyciela.

Wezwanie do zapłaty zawiera dane dłużnika, firmy windykacyjnej, dane wierzyciela, kwotę do zapłaty, powód (rodzaj zadłużenia), czas i sposób płatności. Jeżeli dłużnik uważa, że otrzymał wezwanie bezpodstawnie lub dokonał zapłaty wcześniej, może złożyć odwołanie. W przypadku, gdy należna kwota jest wysoka, dłużnik może starać się o rozłożenie sumy długu na raty.

Okres płatności
Kiedy otrzymujemy wezwanie do zapłaty długu, mamy 60 dni na opłatę wymaganej sumy. W przypadku, gdy dokonamy opłaty z opóźnieniem, będziemy musieli zapłacić, oprócz należnej kwoty, odsetki za zwłokę oraz wszelkie związane z tym koszty. Jeżeli nie zapłacimy należnej sumy, możemy spodziewać się, że nasz wierzyciel odda sprawę do sądu, która zakończy się egzekucją długu poprzez komornika, który zgodnie z prawem, zajmie nasze dobra osobiste, np.: pojazdy, nieruchomość lub wyposażenie mieszkania.

Sposób płatności
Istnieją różne sposoby płatności. Dług może być zapłacony bezpośrednio w biurze komornika lub na poczcie, czy w banku (opłaty dokonuje się na blankietach dołączonych do wezwania o zapłatę).

Spłata należności na raty
Jeżeli, jako dłużnicy, z powodu tymczasowych problemów finansowych, udowodnimy, że nie jesteśmy w stanie zapłacić całej należności jednorazowo, możemy prosić firmę windykacyjną o spłatę długu w ratach. Do wniosku o spłatę należności w ratach, należy załączyć dokumentację, potwierdzającą tymczasową niezdolność ekonomiczną. Jeżeli wniosek zostanie przyjęty, należna kwota może być podzielona na maksymalnie 72 raty, do których zostaną doliczone odsetki.

Anulowanie
Jeżeli uważamy, że kwota nie jest należna, ponieważ np. opłata została dokonana wcześniej, mamy prawo do odwołania i podważenia wezwania do zapłaty. W tym przypadku, do wniosku o anulowanie musi zostać dołączona odpowiednia dokumentacja, np. dokument dokonania zapłaty. Po sprawdzeniu płatności, odpowiedni urząd zawiesi postępowanie w sprawie oraz poinformuje firmę windykacyjną o anulowaniu wezwania do zapłaty.

Odwołanie
W wezwaniu do zapłaty zawarty jest także sposób złożenia odwołania. Odwołanie od wezwania do zapłaty może zostać przedstawione tylko w wyjątkowych przypadkach, jak: przedawnienie długu, wcześniejsze dokonanie zapłaty lub anulowanie wezwania do zapłaty. Nie będziemy musieli dokonać także opłaty np. za otrzymanie mandatu, którego protokół nigdy do nas nie trafił.

Stranieri in Italia
tłum. Anna Malczewska

Polskie sklepy we Włoszech

Trzęsienie ziemi. Silne wstrząsy w centralnych Włoszech