in

Czas powrotu bez kłopotu – Ubezpieczenie zdrowotne

Wyobraź sobie taką sytuację: rodzina decyduje się na powrót. Z pewnych względów najpierw do Polski wraca żona z dziećmi, mąż nadal jeszcze wykonuje pracę za granicą. Pojawia się pytanie – co z ubezpieczeniem zdrowotnym tej części rodziny, która wraca do Polski, skoro wszyscy zgłoszeni są do ubezpieczenia w pracy męża.
Czy będą tu uprawnieni do wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej? A jeśli tak to na jakiej podstawie? Sprawdźcie!

Powroty.gov.pl

Serwis Powroty.gov.pl jest rzetelnym i użytecznym narzędziem informacji skierowanej do osób planujących powrót do Polski z emigracji zarobkowej. Zamieszczone w nim porady dotyczą wszelkich praktycznych i formalnych trudności, które można napotkać przy przenosinach do Polski. Serwis Powroty (www.powroty.gov.pl) to integralny element Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”. Nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum prowadzi Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy podlegająca pod Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Kontakt z serwisem Powroty.gov.pl: powroty@zielonalinia.gov.pl

Prace Magdaleny Abakanowicz na wystawie w Mediolanie

Airbrush Make-up: Technika Powietrznego Pędzla