in

Czy Polak, którego dokumenty straciły ważność może wjechać do kraju?

Jedziesz do Polski, ale twoje dokumenty tożsamości straciły ważność? Oto najlepsze wyjście z zaistniałej sytuacji.

Co mówią przepisy?

Kwestia wjazdu do kraju regulowana jest m.in. przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, która w art. 52 ust. 4 jasno określa, że nie można zakazać powrotu do kraju obywatelowi polskiemu. Dodatkowo zgodnie z art. 35 Ustawy  z dnia 13.07.2006 o dokumentach paszportowych utrata ważności dokumentu paszportowego nie pozbawia jego posiadacza prawa wjazdu na terytorium RP. Natomiast w praktyce można napotkać na pewne ograniczenia. Jakie?
Co mówią przewoźnicy?

Trzeba mieć na uwadze to, że wyżej wspomniane regulacje nie dotyczą w jakimkolwiek zakresie prawa wjazdu i pobytu posiadacza wymienionych dokumentów na terytorium innego państwa niż polskie. Przed wyjazdem należy zapoznać się z wymogami, które podróżni muszą spełnić przy przekraczaniu granicy podczas opuszczania kraju pobytu. W związku z tym prawo powrotu do Polski na nieważnym dokumencie nie jest uwzględniane przez wszystkich przewoźników. Najlepiej przed wyjazdem upewnić się, czy dany przewoźnik będzie honorował nieaktualny dokument podróży. Zdarza się, że niektóre linie lotnicze nie wyrażają zgody na dopuszczenie na pokład pasażera z nieaktualnym paszportem lub dowodem osobistym.

Jakie jest najlepsze rozwiązanie?

Najlepszym wyjściem z zaistniałej sytuacji jest złożenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego do konsula Rzeczypospolitej Polskiej na terenie kraju, w którym przebywamy. W sytuacji bowiem, gdy posiadany paszport  utracił ważność, a zachodzi pilna konieczność wyjazdu, to właśnie za pośrednictwem konsulatu możemy uzyskać paszport tymczasowy, który uprawni nas do wjazdu do Polski. Jeśli chodzi o nieaktualny dowód osobisty, to niestety konsulat nie pośredniczy w wydawaniu tego rodzaju dokumentów. Wniosek o wymianę dowodu osobistego należy złożyć odpowiednio w urzędzie miasta lub w urzędzie gminy.
Powrót do kraju zazwyczaj wiąże się z wieloma czynnościami, które trzeba załatwić w krótkim czasie. Czasami w ferworze przygotowań zapominamy, że dokument podróży jest tak naprawdę najważniejszy. Warto zatem zadbać o wszelkie formalności, żeby w trakcie kontroli dokumentów u przewoźnika nie spotkała nas przykra niespodzianka i podróż nie zakończyła się znacznie szybciej niż planowaliśmy.

Podstawa prawna:

– Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483)
– Ustawa z 13 lipca z 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2006 r. Nr 143 poz.1027 z późn. zm.)

Karolina Łapińska, Powroty.gov.pl

W tych rzymskich bibliotekach wypożyczysz polskie książki

Kierowca wjechał w dwa przystanki w Marsylii