in ,

Dichiarazione dei redditi 2017, czyli kto musi rozliczać się z włoskim fiskusem

Tłumaczymy, kiedy osoba pracująca we Włoszech musi składać roczną deklarację podatkową (dichiarazione dei redditi), a kto z tego obowiązku jest zwolniony oraz co możemy odliczyć od podatku. 

Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy kto osiąga dochody we Włoszech (zarówno pracownik najemny, autonomiczny jak również colf  lub badante, musi każdego roku złożyć deklarację podatkową (dichiarazione dei redditi). W zależności od rocznych dochodów osoba zatrudniona musi zapłacić podatki, które naliczane są w sposób proporcjonalny do zarobków.

Włoskie prawo podatkowe przewiduje także przypadki, kiedy podatnik nie jest zobowiązany do składania rocznej deklaracji. Chodzi tu jednak tylko o kilka przypadków, m.in. o pracowników najemnych (zatrudnionych tylko u jednego pracodawcy, który jest płatnikiem podatku) oraz o tych, którzy w przeciągu roku nie przekroczyli  ustalonego minimalnego progu oraz  o osoby, których dochód roczny nie przekroczył kwoty 8.000 euro brutto.

Przypadków, kiedy nie trzeba składać rocznej deklaracji istnieje więcej, dlatego przed jej złożeniem warto zaciągnąć informacji w jednym z biur CAF – Centro Assistenza Fiscale lub u księgowego.

UWAGA!

W związku z tym, że pracodawca osób zatrudnionych w charakterze colf i badanti nie jest płatnikiem podatku (sostituto d’imposta), czyli nie zatrzymuje części wynagrodzenia na poczet podatków, muszą one rozliczać się co roku ze swoich dochodów. Do sporządzenia deklaracji podatkowej potrzebne będą zaświadczenia o zarobkach, to jest certificazioni dei compensi, wystawione przez pracodawców (wydanie dokumentu jest obowiązkowe).

 

Co można odliczyć od podatku?

Jeżeli zarobiliśmy w ubiegłym roku więcej niż 8.000 euro musimy złożyć roczną deklarację podatkową. Należy pamiętać, że niektóre z wydatków poniesionych w roku poprzednim możemy odliczyć od podatku. Są to m.in.:

– wydatki na służbę zdrowia (wizyty specjalistyczne, zakup leków, badania). Należy pamiętać, aby przez cały rok zbierać faktury/paragony, w tym także z apteki. Wszystkie dokumenty muszą być zawierać codice fiscale podatnika. Właściciele czworonogów mogą odliczyć od podatku również wydatki na weterynarza;

–  wydatki poniesione na spłatę odsetek pasywnych od kredytów mieszkaniowych;

– czynsz wynajmu;

– polisy na życie i wypadkowe;

– niektóre wydatki związane z remontem mieszkania;

– koszty pogrzebu;

– koszty żłobka i przedszkola;

– niektóre koszty związane z nauką;

– wydatki na zajęcia sportowo-rekreacyjne dzieci w wieku 5-18 lat

– darowizny na rzecz organizacji non-profit, humanitarnych, partii politycznych;

– darowizny na rzecz wspierania kultury i konserwacji zabytków, tzw. Art Bonus;

Darowizny na rzecz publicznych placówek szkolnych, tzw. School Bonus;

– wydatki na osoby zatrudnione charakterze colf i badanti;

– wydatki na zajęcia sportowe, np. basen dzieci w wieku 5-18 lat.

 

960 euro dla colf i badanti

Niezależnie od narodowości, wszyscy pracownicy zależni oraz tzw. assimilati, których dochody brutto nie przekraczają określonej kwoty (o czym dalej) mają prawo do tzw. bonusa Irpef.

Pracownikom, których pracodawcy pełnią funkcję płatnika podatku (sostituto d’imposta), a więc np. zatrudnionym przez firmę,  bonus ten  doliczony zostaje automatycznie do miesięcznej  pensji.

W przypadku, gdy pracodawca nie pełni funkcji sostituto d’imposta, a tak jest w przypadku osób prywatnych, która zatrudniają opiekunki lub pomoce domowe,   sprawa się nieco komplikuje. Pracownik sektora domowego, aby otrzymać  pieniądze w ramach bonusa Irpef musi o niego upomnieć w momencie składania rocznej deklaracji podatkowej.

 

Komu przysługuje bonus IRPEF? 

Zwrot podatku od osób fizycznych  mogą otrzymać pracownicy, których roczny dochód brutto wynosi od 8 do 26 tysięcy euro, przy czym wysokość bonusa maleje proporcjonalnie w przypadku  osób zarabiających pomiędzy 24 a 26 tys. euro brutto rocznie.

Ponieważ rzadko kiedy opiekunka lub pomoc domowa zarabia we Włoszech więcej niż 24 tysiące euro, więc zwykle przysługuje jej bonus Irpef w swoim maksymalnym wymiarze.

 

W jaki sposób opiekunka lub pomoc domowa może otrzymać pieniądze z tytułu zwrotu podatku od osób fizycznych?

W momencie składania rocznej deklaracji podatkowej (dichiarazione dei redditi)  od wysokości podatku, należnego do zapłacenia odlicza się  wysokość bonusa Irpef. Kwota, którą otrzyma pracownik to suma stanowiąca różnicę pomiędzy wysokością podatku należną do zapłacenia, a kwotą przysługującą z tytułu bonusa Irpef.

Dokładną informację na temat wysokości bonusa Irpef  jaką możemy otrzymać  uzyskamy w  CAF (Centro Asistenza Fiscale). W CAF-ie można też zlecić sporządzenie rocznej deklaracji podatkowej.

 

Modello 730 czy Modello Redditi PF (ex Modello Unico)?

Z Modello 730 mogą skorzystać pracownicy najemni lub tzw. assimilanti, czyli zatrudnieni na umowę co.co.co lub na projekt, pracownicy autonomiczni, którzy nie muszą posiadać partita IVA, emeryci, ci którzy posiadają dochody z kapitału, gruntów i budynków (również za granicą).

Z Redditi PF (ex Modello Unico) natomiast, mogą skorzystać pracownicy autonomiczni, posiadający partita IVA oraz pracownicy zatrudnieni w charakterze colf i badanti.

 

Do kiedy należy się rozliczyć?

Ostateczny termin złożenia deklaracji podatkowej na Modello 730 upływa 7 lipca br., a w przypadku skorzystania z opcji Modello 730 precompilato, czyli częściowo wypełnionego przez Agenzia delle Entrate do 24 lipca br., natomiast na Modello Redditi PF 2017 do 30 września br.

Anna Malczewska

Złe zwyczaje ciężarnych Europejek

Elektroniczna usługa ZUS w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych dla Polaków we Włoszech