in

Jak zarejestrować w Polsce dziecko urodzone we Włoszech

Wiele młodych małżeństw zdecydowało się w pewnym momencie na opuszczenie kraju. Wyjazd planowany był na dwie osoby, ale bardzo często podejmując decyzję o powrocie do kraju, trzeba już uwzględnić trzy osoby lub więcej. Oprócz problemów związanych z pakowaniem bagażu i innych kwestii organizacyjnych, pojawia się jeszcze „problem” związany z urodzonymi za granicą dziećmi. Jak tacy mali polscy obywatele mają zaistnieć formalnie w naszym kraju?

 

Formalności, których należy dopełnić

Dziecko obywatela polskiego urodzone za granicą można zgłosić do wpisania do ksiąg urzędu stanu cywilnego.

Rejestracja dziecka w urzędzie stanu cywilnego może nastąpić przez:

  • przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego urodzenie do rejestru stanu cywilnego (transkrypcja);
  • odtworzenie zagranicznego aktu urodzenia – gdy nie jest możliwe uzyskanie zagranicznego odpisu dokumentu stanu cywilnego lub wiąże się to z poważnymi trudnościami;
  • zarejestrowanie urodzenia, jeżeli nie zostało ono zarejestrowane za granicą.

Gdzie się udać?

Wniosek o rejestrację należy złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w Polsce lub za pośrednictwem polskiego konsula. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula, jeżeli rejestracja następuje w trybie przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego;
  • zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, wydany przez właściwy podmiot zagraniczny wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula, jeżeli rejestracja następuje w trybie odtworzenia lub rejestracji urodzenia niezarejestrowanego za granicą;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Jak widać procedura przeniesienia zagranicznego aktu urodzenia dziecka do polskich ksiąg stanu cywilnego nie jest zbyt skomplikowana, a może znacznie ułatwić dopełnienie różnych formalności w Polsce, chociażby możliwość wnioskowania o polski paszport dla dziecka.
powroty_miniKarolina Łapińska, Powroty.gov.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Włochy: Odszedł na wieczną wartę płk Engelbert B. Czellnik

5 plusów życia we Włoszech