in

Oto, kiedy trzeba wymeldować się z Polski

Czy wyjeżdżając za granicę trzeba powiadomić o tym urząd meldunkowy? Kiedy obywatel polski musi się wymeldować? Oto co mówią przepisy.

Decyzją o wyjeździe za granicę dzielimy się z bliskimi, rodziną. Planujemy wyjazd, dopełniamy różnych formalności, często jednak zapominając o jednym, ważnym aspekcie. W związku z tym, że obowiązek meldunkowy w Polsce nie został zniesiony, o swoim wyjeździe należy poinformować także organ meldunkowy.

Kiedy dokonać zgłoszenia?

Urząd miasta lub urząd gminy w zależności od tego, gdzie mieszkamy, informujemy o:

– wyjeździe poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu,

– wyjeździe bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy,

– powrocie z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. Zgłoszenia powrotu dokonuje się najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu.

Jeśli wyjeżdżamy z kraju z zamiarem stałego pobytu za granicą, to zgłoszenie takiego wyjazdu automatycznie powoduje wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego. Zgłoszenia wyjazdu należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.

Natomiast, jeśli wyjeżdżamy poza granice Polski, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, to wówczas zgłoszenie wywołuje wymeldowanie z miejsca naszego pobytu czasowego, o ile takie posiadaliśmy. Zgłoszenia opuszczenia kraju dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.

Gdzie zgłosić wyjazd oraz powrót do kraju?

Informacje o wyjeździe i powrocie zgłaszamy w urzędzie gminy lub miasta, w zależności od położenia nieruchomości, w której mieszkamy lub planujemy przebywać po powrocie do kraju. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej na urzędowym formularzu. Istnieje także możliwość zgłoszenia tego faktu drogą elektroniczną. Przejdź do zakładki Zgłoś wyjazdza granicę na portalu Obywatel.gov.pl, aby zgłosić swój wyjazd przez internet/.

Wyjazd za granicę zawsze pociąga za sobą mnóstwo formalności. Trzeba pamiętać o wielu sprawach typu zapewnienie nowego lokum po przyjeździe, przewiezienie rzeczy osobistych, zorganizowanie podróży. Planując to wszystko należy pamiętać o jeszcze jednej sprawie, czyli o uregulowaniu kwestii meldunkowych.

Karolina Łapińska, Powroty.gov.pl

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2016-04-20

Źródło:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388)

https://mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/obowiazek-meldunkowy/12988,Zgloszenie-wyjazdu-poza-granice-Rzeczypospolitej-Polskiej-oraz-zgloszenie-powrot.html#Miejsce%20z%C5%82o%C5%BCenia%20dokument%C3%B3w

VI Forum Integracyjne Polonii Europejskiej w Rzymie

La leggenda della bella Sirena di Ustka