in

Patrocinio a spese dello Stato, czyli bezpłatna pomoc prawna

W przypadku nieposiadania wystarczających dochodów możemy skorzystać z pomocy adwokata, która opłacona będzie bezpośrednio przez Państwo (patrocinio a spese dello Stato). Tłumaczymy, kto ma prawo do skorzystania z tego rodzaju pomocy i w jaki sposób należy złożyć wniosek o bezpłatną pomoc prawną.

Konstytucja włoska zapewnia każdemu prawo do ochrony prawnej, bez rozróżnień ze względu na rasę, płeć i obywatelstwo, czyli jest ona aplikowana także w stosunku do cudzoziemców, zarówno tych, którzy przebywają tutaj legalnie, jaki i nielegalnych. Każda osoba, aby móc się bronić np. w procesie sądowym, ma prawo do adwokata przez siebie wybranego lub tzw. adwokata mianowanego bezpośrednio przez Sąd.

W obu przypadkach osoba zobowiązana jest do zapłaty za otrzymaną pomoc prawnika, ale w niektórych przypadkach, jeśli nie posiada się wystarczających dochodów, pomoc adwokata opłacana jest bezpośrednio przez Państwo (patrocinio a spese dello Stato).


Kto ma prawo?

Aby zakwalifikować do tego rodzaju pomocy, roczny dochód wnioskodawcy w 2016 roku nie mógł przekroczyć 11.369,24 euro. Aby wiedzieć, ile będzie wynosić minimalny dochód w 2017 roku, należy poczekać na aktualizację jego wysokości.
Jeżeli po zliczeniu wszystkich dochodów rocznych zostanie przekroczona suma 11.369,24 euro, osoba ta nie będzie miała prawa do tego rodzaju pomocy.

Wykluczenie z pomocy prawnej w sprawach karnych:
– w postępowaniu karnym za przestępstwa uchylania się od płacenia podatków;
– jeżeli jest reprezentowany przez więcej niż jednego prawnika;
– dla skazanych za przestępstwa związane z mafią oraz z przemytem tytoniu i handlem narkotykami.

W jaki sposób należy złożyć wniosek?
Wniosek musi zostać złożony osobiście przez interesanta w Sądzie. Do wniosku należy dołączyć kserokopię ważnego dokumentu, potwierdzającego tożsamość. Wniosek może zostać także złożony przez wybranego obrońcę lub adwokata z urzędu.
Wniosek, podpisany przez interesanta, składa się na zwykłym papierze i musi on zawierać:
– wniosek o dopuszczenie do pomocy;
– dokładne dane osobowe, numer codice fiscale interesanta i członków jego rodziny;
– deklarację dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku (autocertificazione);
– zaświadczenie (dla dochodów zagranicznych) od właściwych władz konsularnych, który poświadczy prawdę, zawartą w zaświadczeniu;
– zobowiązanie do ewentualnego poinformowania w zmianach dotyczących dochodów dla celów otrzymania pomocy.
UWAGA: nawet cudzoziemcy, przebywające na terenie Włoch nieregularnie, lub których pozwolenie pobytu jest już nieważne, odwołane lub cudzoziemcy, którzy wjechali do Italli nielegalnie, są uprawnieni do ubiegania się o pomoc prawną, nawet jeśli nie posiadają codice fiscale!

Także osoba przebywająca w zakładzie karnym może złożyć wniosek do dyrektora Instytutu, który przekaże go do Sądu.
W ciągu 10 dni od dnia złożenia wniosku o bezpłatną pomoc prawną, Sąd dokonuje weryfikacji i decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu go, informując adwokata, który złożył wniosek lub bezpośrednio zainteresowanego.

Osoby, które otrzymają prawo do skorzystania z tego typu pomocy, mogą zostać skontrolowane przez Guardia di Finanza, która może zbadać dane w bankach lub firmach udzielających pożyczek.
Nieprawidłowa interpretacja lub pominięcie oraz brak dostarczenia jakichkolwiek zaświadczeń o zwiększeniu dochodu podlega karze pozbawienia wolności od 1 do 5 lat  i grzywnej od 309,87 do 1549,37 euro, oprócz zwrócenia kosztów wypłaconych przez państwo.

Avv. Mascia Salvatore
tłum. Anna Malczewska

Perfekcyjny biustonosz? Dwie Polki z Rzymu pomogą Ci go znaleźć

Małżeństwo poprawia zdrowie!