in

Po ilu latach pobytu Polak może uzyskać obywatelstwo włoskie

Po ilu latach pobytu Polak może otrzymać włoski paszport? Jakie warunki musi spełnić i ile wynoszą opłaty administracyjne za złożenie wniosku o naturalizację? Wyjaśniamy.

Naturalizacja, czyli nadanie włoskiego obywatelstwa cudzoziemcowi ze względu na stały pobyt we Włoszech nie odbywa się automatycznie. Imigrant, który spełnia określone przez warunki, musi złożyć wniosek o nadanie mu obywatelstwa Włoch.

Obywatele Unii Europejskiej mogą złożyć wniosek o naturalizację po 4 latach stałego pobytu, pod warunkiem jednak, że w przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku osiągali  określone dochody dochody.

W jaki sposób składa się wniosek o naturalizację?

Wniosek o przyznanie włoskiego obywatelstwa składa się przez internet za pośrednictwem portalu ministerstwa spraw wewnętrznych (Ministero dell’Interno). Do podania należy załączyć między innymi skan dokumentu tożsamości, aktu urodzenia, zaświadczenia o niekaralności a także potwierdzenie uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 200 euro i znaczek skarbowy za 16 €.

Wymagany dochód

Cudzoziemcy, którzy występują o nadanie włoskiego obywatelstwa z tytułu stałego pobytu muszą wykazać, że przez trzy lata poprzedzające złożenie wniosku o naturalizację zarabiali co najmniej 8 500 euro rocznie.

Dochody należy udokumentować poprzez roczne deklaracje podatkowe ( tzw. modello 730 lub Modello Unico).

Czas oczekiwania

Wniosek o obywatelstwo musi zostać rozpatrzony przez organy administracji publicznej w ciągu 730 dni od momentu jego złożenia, tj. w ciągu 2 lat.

W przypadku, kiedy odpowiedź jest pozytywna prefektura wysyła osobie zainteresowanej stosowne zawiadomienie w ciągu 90 dni do momentu wydania przez kompetentny urząd decreto di cittadinanza, tj dekretu o przyznaniu obywatelstwa.

Po otrzymaniu decreto di cittadinanza zainteresowany musi złożyć przysięgę wierności Republice Włoskiej w Urzędzie Miasta /Gminy w miejscu zamieszkania w ciągu 6 miesięcy.

Ww. dekret zachowuje ważność przez okres 180 dni. Jeśli wnioskodawca nie złoży przysięgi w przeciągu tego okresu będzie musiał złożyć wniosek o obywatelstwo ponownie i czekać kolejne 2 lata na jego rozpatrzenie.

Po złożeniu wniosku o obywatelstwo można sprawdzać online na jakim etapie znajduje się praktyka. Dopóki nie pojawi się komunikat o treści “istruttoria è stata conclusa” wniosek znajduje się w toku rozpatrywania.

Kwestię nadawania obywatelstwa włoskiego cudzoziemcom reguluje ustawa z dnia 5 lutego 1992 roku (Legge 5 Febbraio 1992, N. 91/1992).

Danuta Wojtaszczyk

***

Uwaga! Wszystkie materiały zamieszczane w serwisie www.naszswiat.it mają charakter informacyjny. Zespół redakcyjny portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

 

Rekolekcje internetowe dla Polonii

Eksperyment społeczny: Koniec języka za przewodnika?