in ,

Pomoc społeczna we Włoszech. Kto może otrzymać zasiłek w 2018 roku?

Zasiłek socjalny, zwany także emeryturą lub rentą socjalną (assegno sociale) jest świadczeniem wypłacanym osobom o niskich dochodach, zarówno Włochom, jak i cudzoziemcom.

Zasiłek socjalny we Włoszech (assegno sociale) przeznaczony jest dla osób, które mają ponad 65 lat i których roczny dochód nie przekracza minimum socjalnego ustanowionego zakład ubezpieczeń społecznych INPS.

W 2018 roku minimum socjalne wynosi 453€ miesięcznie. Pomnożone przez 13 miesięcy (we Włoszech wlicza się do rocznego dochodu także trzynastkę) daje roczną kwotę € 5889 rocznie.

Kto może otrzymać zasiłek socjalny w 2018 roku?

Z pomocy społecznej mogą skorzystać zarówno Włosi jak i cudzoziemcy. W przypadku obywateli Unii Europejskiej świadczenie mogą otrzymać osoby wpisane do rejestru mieszkańców (posiadający tzw. iscrizione anagrafica), natomiast w przypadku obywateli spoza UE świadczenie jest zarezerwowane dla posiadaczy długoterminowego pozwolenia na pobyt (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo).

Kto może otrzymać zasiłek socjalny w 2018 r.?
O przyznanie assegno sociale mogą starać się osoby, które:
– ukończyły co najmniej 66 lat i 7 miesięcy;
–  osoby, mieszkające legalnie i nieprzerwanie we Włoszech od co najmniej 10 lat (wymóg rezydencji dotyczy zarówno obywteli Włoch jak i cudzoziemców)
– nie przekroczyły minimalnego dochodu rocznego, który wynosi 5.889 euro dla osób samotnych lub 11.778 euro jeśli pozostają w związku małżeńskim.

Ile czeka się na zasiłek

Zasiłek socjalny zostaje wypłacony pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Ile wynosi pomoc socjalna w 2018 roku

Wysokość zasiłku wynosi 453 euro miesięcznie i jest wypłacany przez 13 miesięcy.
Limit dochodu rocznego wynosi 5889 euro w przypadku osoby samotnej i 11788 euro w przypadku osoby pozostajęcej w związku małżeńskim.

Pełna kwota zasiłku socjalnego przysługuje osobom samotnym, które nie posiadają żadnych dochodów oraz osobosm, które pozostają w związku małżeńskim, ale których dochód rodzinny jest niższy od minimalnego rocznego dochodu socjalnego.

Zasiłek socjalny w niższej kwocie przysługuje osobom, które posiadają jakieś własne dochody, lecz w rozliczeniu rocznym są one niższe od minimum socjalnego.

Warto wiedzieć: Zasiłek socjalny (assegno sociale) nie podlega opodatkowaniu z tytułu IRPEF – podatku od osób fizycznych.
Cofnięcie zasiłku socjalnego

Wypłata zasiłku socjalnego we Włoszech zostaje wstrzymana, jeśli świadczeniobiorca przebywa za granicą ponad 30 dni.

Zasiłek socjalny jest świadczeniem tymczasowym. Każdego roku przeprowadzana jest weryfikacja dochodu świadczeniobiorcy i sytuacji pobytowej.

Gdzie składa się wniosek

Wniosek o zasiłek socjalny  można złożyć za pośrednictwem związków zawodowych, biur CAF, patronato lub poprzez portal INPS.it.

Danuta Wojtaszczyk
Źródło: Inps

Uwaga! Wszystkie materiały zamieszczane w serwisie www.naszswiat.it mają charakter informacyjny. Zespół redakcyjny portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.


Praca we Włoszech. Formalności związane z pobytem, które trzeba zalatwić po przyjeździe

Infolinia INPS i INAIL po polsku

10 proc. najlepszych plaż na świecie znajduje się we Włoszech

10 tygodni i… mamy nową pracę. To szok dla samych szukających