in

Zaświadczenie o prawie stałego pobytu we Włoszech. Oto jak je uzyskać

Zaświadczenie o prawie stałego pobytu we Włoszech. Oto jak je uzyskać

Posiadanie prawa stałego pobytu – attestazione di soggiorno permanente – ułatwia życie we Włoszech. Nie jest trudno je otrzymać. Zobacz co trzeba zrobić.

Co daje posiadanie zaświadczenia o prawie stałego pobytu (attestazione di soggiorno permanente)?

  • prawo do legalnego pobytu we Włoszech na czas nieokreślony, nawet jeśli nie spełniasz już warunków określonych przez przepisy imigracyjne,
  • prawo do korzystania z publicznej służby zdrowia, nawet w sytuacji, kiedy jesteś bezrobotny i nie posiadasz wystarczających środków na utrzymanie się we Włoszech,
  • prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych, nawet jeśli jesteś bezrobotny

Słowem dokument ten zabezpiecza cię na przyszłość. Nie będziesz mógł zostać wydalony z Italii, nawet jeśli utracisz pracę czy twój związek małżeński z obywatelem Włoch, na utrzymaniu którego pozostawałeś, rozpadnie się.

Komu przysługuje prawo stałego pobytu?

Zasady nabywania prawa stałego pobytu (diritto di soggiorno permanente) reguluje ustawa nr 30/2007 a w szczególności artykuły 14,15 i 16. Prawo do otrzymania stosownego zaświadczenia, potwierdzającego pobyt stały (attestazione di soggiorno permanente) przysługuje obywatelom Unii Europejskiej, którzy mają udokumentowany legalny pobyt we Włoszech od co najmniej 5 lat (posiadają residenze od co najmniej pięciu lat).

Szczególne sytuacje, kiedy przysługuje prawo do stałego pobytu:

Artykuł 15 cytowanej wyżej ustawy, stanowi, że prawo do stałego pobytu przysługuje także obywatelowi UE, który przebywa legalnie we Włoszech przez okres krótszy niż 5 lat, jeżeli:

– legalnie pracował on we Włoszech (jako pracownik najemny lub prowadził własną działalność gospodarczą) i osiągnął wiek emerytalny;
– był pracownikiem etatowym, który przeszedł na wcześniejszą emeryturę (pod warunkiem, że mieszka we Włoszech legalnie od co najmniej 3 lat i pracował w ciągu ostatnich 12 miesięcy),
– przebywa legalnie we Włoszech od co najmniej 2 lat i przysługuje mu renta inwalidzka z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
– przez 3 lata pracował legalnie we Włoszech, po czym wyjechał do pracy do innego kraju UE, przy czym miejscem jego stałego zamieszkania pozostały Włochy.

Jak otrzymać zaświadczenie o prawie do stałego pobytu?

Dokument ten nie jest wydawany automatycznie. Jeżeli spełniasz warunki określone przepisami, udaj się do biura meldunkowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania (ufficio anagrafe del comune di residenza) i złóż wniosek o wydanie zaświadczenia o pobycie stałym (attestazione di soggiorno permanente per i cittadini appartenenti all’Unione Europea). 

Ile wynosi opłata za uzyskanie tego dokumentu?

Opłata skarbowa za wydanie attestazione di soggiorno permanente wynosi 32 euro (dwa znaczki skarbowe o wartości 16 euro każdy). Zaświadczenie to jest wydawane na czas nieokreślony.

Kiedy traci się prawo do stałego pobytu?

Prawo do stałego pobytu zostaje cofnięte obywatelowi UE, który je nabył, ale następnie wyjechał z Italii na okres przekraczający 2 lata.

D.W.

Podstawa prawna: Ustawa 30/2007, dot. prawa pobytu we Włoszech  obywateli krajów UE 


Uwaga! Powyższe opracowywanie ma jedynie charakter informacyjny. Redakcja „Naszego Świata” dokłada wszelkich starań, aby wszystkie informacje publikowane na portalu www.naszswiat.it były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych.


Zobacz także:

Biurokracja. Praktyczny poradnik jak radzić sobie z włoskimi urzędnikami

 

Niepodległy – tak ma na imię wrocławski krasnal, który był w kosmosie

Trądzik – choroba nie tylko dojrzewającej młodzieży