in

Śmierć Polaka we Włoszech. Sprowadzenie zwłok lub prochów do Polski

Formalności, jakie trzeba załatwić, jeśli Polak umrze na terenie Włoch.

W celu sprowadzenia z zagranicy zwłok lub prochów wymagane jest pozwolenie, które wydaje starosta lub prezydent miasta właściwy ze względu na planowane miejsce pochówku zwłok lub prochów oraz zaświadczenie na sprowadzenie zwłok lub prochów (szczątków) do kraju wydane przez konsula.

Zaświadczenie na sprowadzenie zwłok lub prochów (szczątków) do Polski wydawane jest przez konsula na podstawie pozwolenia starosty lub prezydenta miasta. Z wnioskiem o wydanie takiego pozwolenia może zwrócić się do starosty lub prezydenta miasta rodzina zmarłego lub upoważniony do tego zakład pogrzebowy. Po wydaniu pozwolenia, należy przekazać je do Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie za pomocą faksu, poczty elektronicznej lub osobiście. Opłata konsularna za wystawienie tego dokumentu wynosi 50 euro.
W celu sprowadzenia do Polski zwłok niezbędne jest skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w międzynarodowym transporcie zwłok. Międzynarodowa firma pogrzebowa pomoże również w transporcie prochów. Co do zasady, urna z prochami może być przewieziona dowolnym środkiem transportu, w warunkach zapewniających poszanowanie szczątków, np. samochodem prywatnym oraz w formie bagażu podręcznego – szczegółowe zapisy regulują regulaminy linii lotniczych.

 

Transport zwłok

Oprócz pozwolenia starosty lub prezydenta miasta należy przedłożyć oryginały następujących dokumentów:

 1. Odpis aktu zgonu (najlepiej odpis wielojęzyczny, wystawiony na podstawie Konwencji Wiedeńskiej z 1976 r.);
 2. zaświadczenie medyczne, że zgon nie miał związku z chorobą zakaźną;
 3. zaświadczenie zakładu pogrzebowego zajmującego się transportem, że zwłoki zostały włożone do metalowej trumny, zawierającej na dnie warstwę substancji chłonnej o grubości co najmniej 5 cm, a trumna metalowa została dokładnie zalutowana i włożona do drewnianej skrzyni w taki sposób, aby nie mogła się w niej poruszać.
 4. Zgodnie z prawem włoskim, konieczne jest również uzyskanie zezwolenia właściwej gminy na wywóz zwłok za granicę.

 

Transport prochów

Oprócz pozwolenia starosty lub prezydenta miasta należy przedłożyć oryginały następujących dokumentów:

 1. Odpis aktu zgonu (najlepiej odpis wielojęzyczny, wystawiony na podstawie Konwencji Wiedeńskiej z 1976 r.);
 2. zaświadczenie o kremacji zwłok;
 3. zaświadczenie zakładu pogrzebowego, że prochy zostały umieszczone w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku;
 4. Zgodnie z prawem włoskim, konieczne jest również uzyskanie zezwolenia właściwej gminy na wywóz prochów za granicę.

 

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie nie pokrywa zobowiązań finansowych, nie udziela porad ani nie podejmuje w imieniu rodziny zmarłego żadnych decyzji związanych z wyborem sposobu oraz miejsca pochówku.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2126, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz. 1866).

Informacja pochodzi ze strony Ambasady RP w Rzymie

Polski banknot 20-złotowy najlepszym banknotem kolekcjonerskim na świecie!

Co inspiruje współczesnych artystów pokazuje Biennale Sztuki w Wenecji