in ,

Włochy: kary za brak szczepień u dzieci i nowe warunki zapisów do szkół

 

Nawet 500 euro kary zapłacą rodzice, którzy nie zaszzczepią swoich dzieci. Lista szczepień obowiązkowych i nowe warunki zapisów do szkół we Włoszech. 

Rzym – 21 lipca 21017 r. – Włoski Senat naniósł poprawki do rządowego dekretu przewidującego m.in. wysokie kary pieniężne dla rodziców, które nie zaszczepią swoich dzieci.

Tekst rozporządzenia ponownie trafił do izby niższej parlamentu. Ostateczne głosowanie z Izbie Deputowanych zaplanowano na piątek 28 lipca.

Oto najważniejsze postanowienia zawarte w dekrecie po senackich poprawkach:

Na rządowej liście znalazło się 10 obowiązkowych szczepionek (vaccini obligatori): antipoliomielitica (przeciwko polio), antidifterica (błonnicy), antitetanica (przeciwko tężcowi), antiepatite B (wirusowemu zapaleniu wątroby typu b), antipertosse (przeciwko krztuścowi), antiHaemophilus influenzae tipo b;  ( przeciw H. influenzae typ b); oraz szczepionki wymgające podania drugiej dawki po upływie 3 lat od podadania pierwszej:  antimorbillo (przeciwko odrze), antirosolia (przeciwko różyczce), antiparotite (przeciwko śwince), antivaricella (przeciwko ospie).

Na liście szczepień zalecanych (vaccini raccomandati) znalazły się 4 szczepionki:
przeciwko pneumokokom (antipneumococcica), rotawirusom (antirotavirus) oraz meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych typu B i C (antimeningococcica B e C).

Obowiązkowe szczepienia zgodnie z ustalonym przez ministerstwo zdrowia kalendarzem szczepień muszą przejść wszystkie dzieci w wieku 0-6 lat zapisane do żłobków (asili nido) i przedszkoli (scuole materne). Projekt nowej ustawy przewiduje także obowiązek posiadania szczepień przez dzieci uczęszczające do szkół podstawowych (scuole elemenatri), gimnazjów (scuole medie) i dwóch pierwszych klas szkół średnich (scuole superiori), tzn. do ukończeni a przez dziecko 16 roku życia.

Słone kary za brak szczepienia u dziecka
Po licznych dyskusjach ustalono, że za szczepień u dziecka rodzice bedą karani grzywną w wysokości od 100 do 500 euro. W pierwszej wersji projektu ustawy mowa była o znacznie surowszych karach – od 500 do 7 500 euro.

Szczepienia skojarzone i pojedyncze
Senat zatwierdził zapis w ustawie dotyczący pojedynczych szczepień (vaccini monocomponenti). Ponieważ nowe prawo ustanawia wszystkie szczepienia obowiązkowymi, przewidziano możliwość skorzystania z tzw. pojedynczych szczepień w sytuacji, kiedy dziecko jest już odporne na jakąś chorobę.

Zapisy do szkół i wymagane dokumenty dotyczące szczepień
Wymogi przy zapisach na rok szkolny 2017/2018
Do dnia 31 października 2017 r. przy zapisach do szkoły w ramach obowiązku szkolnego i do 10 września 2017 r. przy zapisach do żłobków i przedszkoli,
1) dokument poświadczający szczepienia, które dziecko przeszło lub samozaświadczenie (autocertificazione);
2) w przypadku braku jakiegoś szczepienia, konieczności odroczenie szczepienia lub w sytuacji, kiedy dziecko nabyło już odporność należy przedłożyć odpowiednie zaświadczenie,
3) osoby oczekujące na szczepienie muszą przedłożyć dokument z placówki zdrowia ASL z planowaną datą szczepienia.

Do 10 marca 2018, osoby które składały tzw. samozaświadczenie będą musiały przedłożyć dokument wystawiony przez placówkę zdrowia potwierdzający wykonane szczepienia.

Wymogi przy zapisach do szkół na rok szkolny 2018/2019
Przewiduje się liczne uproszczenia przy zapisach – zakłada się, że szkoły poprzez bezpośredni kontakt z placówkami zdrowia będą mogły sprawdzić “status szczepień” (stato vaccinale) każdego ucznia.

Jak podała wloska agencja prasowa Ansa przewiduje się, że rozporządzenie zostanie zatwierdzone przez Izbę Deputowanych w ciągu najbliższych kilku dni i bez wprowadzania dodatkowych poprawek, jako, że na zmianę prawa parlament ma czas tylko do 6 sierpnia.

Danuta Wojtaszczyk

 

Praca we Włoszech. Formalności związane z pobytem, które trzeba zalatwić po przyjeździe

7 polskich filmów i seriali wakacyjnych wszech czasów