in ,

Włochy: Zwolnienie z pracy w czasie epidemii koronawirusa

Rzym, 12 maja 2020 r. – Dekret “Cura Italia” przewiduje zakaz zwalniania z pracy przez okres 60 dni, to jest do 15 maja br. Wkrótce jednak pojawi się nowy dekret, który przedłuży tez zakaz do 17 sierpnia 2020 r.

Przyjrzyjmy się wspólnie, co przewidują obecne przepisy dotyczące zwolnień z pracy w czasie trwania epidemii koronawirusa.

Typy zwolnień, które są zabronione

Zwolnienia grupowe

Firmy zatrudniające powyżej 15 pracowników, które zamierzają dokonać co najmniej 5 zwolnień w celu ograniczenia lub przekształcenia swojej działalności, nie będą mogły tego zrobić do 18 sierpnia 2020 r.

Zwolnienia, które zostały podpisane w okresie do 23 lutego do 17 marca 2020 r. są wstrzymane i tak pozostanie do 17 sierpnia.

Zwolnienia indywidualne pracowników

Zwolnienia indywidualne pracowników, z uzasadnionego obiektywnego powodu, to jest z przyczyn organizacyjnych lub ekonomicznych, niezależnie od liczby pracowników zatrudnionych w danej firmie, są obecnie zabronione i zakaz ten zostanie przedłużony do 17 sierpnia 2020 r.

Zwolnienia dokonane od 17 marca 2020 r.  będą uznane za nieważne.

Zwolnienie z powodu przekroczenia liczby przysługujących dni chorobowych (tzw. “periodo di comporto”)

Okresy, w których pracownik przebywał na kwarantannie lub był chory z powodu zakażenia koronawirusem nie mogą być wliczane do okresów chorobowych, które normalnie przysługują pracownikowi.

Z tego powodu nie można zwolnić z pracy pracownika, jeśli przekroczył on liczbę dni chorobowych, gdyż był zakażony koronawirusem.

W związku z obowiązującym zakazem zwolnień pracowniczych pracodawca może wnioskować o fundusze z tzw. Cassa Integrazione. Nowy dekret przedłuży wypłacanie Cassa Integrazione maksymalnie o kolejne 9 tygodni, tj. do 31 sierpnia 2020 r.

Co zrobić, jeśli otrzymasz zwolnienie z pracy w okresie między 17 marca a 17 sierpnia 2020 roku

Jeśli Twój pracodawca wręczy Ci zwolnienie z pracy w okresie od 17 marca do 15 maja (okres ten ma zostać niebawem przedłużony do 17 sierpnia) możliwe będzie uzyskanie unieważnienia tego zwolnienia w Sądzie Pracy.

Należy przestrzegać następujących warunków składania odwołania: w ciągu 60 dni od otrzymania zawiadomienia o zwolnieniu z pracy należy je zakwestionować na piśmie – osobiście lub za pośrednictwem adwokata.

Natomiast w ciągu 180 dni, licząc od daty kiedy został wysłany list ze zwolnieniem z pracy, należy złożyć odwołanie do sądu, wydziału ds. Pracy. (wł. Tribunale, Sezione lavoro). W przypadku składania odwołania do sądu istnieje konieczność skorzystania z usług adwokata.

Zwolnienia z pracy – kiedy są dozwolone:

Dekret “Cura Italia” nie zawiesza ani nie zabrania następujących  typów zwolnień:

  • Zwolnienie z pracy z przyczyn dyscyplinarnych;
  • Zwolnienie w trakcie lub po zakończeniu okresu próbnego;
  • Zwolnienie z powodu osiągnięcia maksymalnego limitu wieku;
  • Zwolnienie osoby zatrudnionej w gospodarstwie domowym (lavoratore domestico)
  • Zwolnienie kierownika (wł. licenziamento del dirigente);
  • Rozwiązanie umowy na koniec okresu przyuczania do zawodu (wł. apprendistato);
  • Zwolnienie byłego członka spółdzielni (wł. ex socio di cooperativa), gdy przestał być członkiem spółdzielni.

Dobrowolne odejście z pracy – zawsze dozwolone

Nie przewiduje się zawieszenia zwolnienia z pracy w przypadku, kiedy pracownik sam zdecydował odejść z pracy (kwestię dobrowolnych zwolnień reguluje prawo pracy oraz umowa o pracę).

Zwolnienie z pracy pracowników zagranicznych

Zagraniczni pracownicy mają takie same prawa jak obywatele włoscy, dlatego mogą oni odwoływać się od zwolnienia, jeśli zostało ono przeprowadzone w okresie objętym zakazem zwolnień, wprowadzonym w związku z koronawirusem.

Dekret “Cura Italia” przewiduje, że cudzoziemiec, którego pozwolenie na pobyt we Włoszech (wł. permesso di soggiorno) straciło ważność po 31 stycznia 2020 r., zostaje uznane za nadal ważne do 31 sierpnia 2020 r. Oznacza to, że pracodawca nie może zwolnić pracownika-cudzoziemca, ze względu na to, że jego zezwolenie na pobyt straciło ważność.
Powyższe poradnik dla obcokrajowców we Włoszech  został opracowany przez: Avv. Federica Merlo – Źródło: Stranieriinitalia.it
Podstawa prawna: D.L. 18/2020 L. 27, n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020. Vedi anche il documento dell’ILO: “Divieto di licenziamento durante la crisi da COVID-19

Włochy: W ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarło 195 osób

FakeHunter, czyli oprogramowanie do walki z dezinformacją