in ,

O błogosławieństwie Piusa XII dla 2 KORPUSU i JEGO DOWÓDCY – z „Dziennika” Kazimierza Papée

W sobotę, 19 stycznia br. minęła 40. rocznica śmierci Kazimierza Papée – ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej w latach 1939-1958. Po przystąpieniu Włoch do wojny w czerwcu 1940 roku, wraz z innymi pracownikami, Ambasador przeniósł się na teren Watykanu. Tam, „w cieniu kopuły św. Piotra” przebywał do czasu wkroczenia wojsk alianckich do Rzymu w czerwcu 1944 roku.

Amb. K. Papée (z kapeluszem w ręku) przed audiencją u Piusa XII dn. 20.06.1944
(ze zbiorów Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych) https://ipn.gov.pl

W okresie tym prowadził dziennik, którego niewielki fragment opublikowany został w numerze specjalnym „Kroniki Rzymskiej”, wydanym z okazji 40. rocznicy bitwy o Monte Cassino (nr 24 z maja 1984 r.) Znajdujemy w nim m.in. informację o udzieleniu przez papieża Piusa XII błogosławieństwa 2 Korpusowi Polskiemu oraz jego Dowódcy, o czym natychmiast poinformowała «urbi et orbi» polska sekcja Radia Watykańskiego. O uzyskanym dla wojska polskiego błogosławieństwie informował również na łamach „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” (nr 158 z 6 lipca 1944 r.) biskup polowy ks. Józef Gawlina.

W związku z przypadającą w tym roku 75. rocznicą bitwy o Monte Cassino bardzo wiele uwagi poświęcimy na pewno obecności 2 Korpusu Polskiego we Włoszech. Warto, abyśmy przy tej okazji przypomnieli jak ciepłe kontakty łączyły 2 Korpus z papieżem Piusem XII, kontakty w których pośredniczył zmarły przed 40 laty ambasador Kazimierz Papée. RIP

Msza święta w intencji ś.p. Kazimierza Papée odprawiona zostanie w sobotę 19 stycznia o godz. 18.30 w kościele św. Stanisława B.M. w Rzymie.  (Patrz BIULETYN Kościoła)

Agata Rola-Bruni

Fragment „Dziennika” Ambasadora z dnia 5 czerwca 1944 roku:

„Jak wiadomo Papież nie udziela błogosławieństwa armjom, jako takim i  dlatego też nie błogosławi sztandarów wojskowych. Przyjmuje natomiast i błogosławi poszczególnych żołnierzy. Otóż wtedy, w dniu 5 czerwca 1944 roku, w czasie naszej audjencji prywatnej, zdarzył się, może pod wpływem euforji radosnego dnia wyzwolenia Rzymu, wyjątek od tej tradycji: Papież Pius XII błogosławił II Korpus W.P. i jego dowódcę. W moim dzienniku znajduję pod 5.VI.1944 taki ustęp na ten temat: «Papież interesuje się bardzo polskim wojskiem, które tak wspaniale się biło i udziela dla niego i jego dowódcy swego błogosławieństwa i obiecuje sobie widywać i przyjmować żołnierzy polskich». Sekcja polska Radja Watykańskiego ogłosiła o tym wówczas urbi et orbi.”

(„Kronika Rzymska” – nr 24 z maja 1984 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Włochy: Nota informacyjna konsulatu na temat przepisów dot. wyrejestrowania samochodu w Polsce

Leśniczy napotyka na niedźwiedzia brunatnego w Bieszczadach. Ten film stał sie już hitem internetu