in ,

Dzień Polonii i Polaków za granicą: Dane na temat Polaków we Włoszech i na świecie

Dzień Polonii ustanowił Senat RP w 2002 roku w uznaniu za „wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach”.

Ilu Polaków mieszka poza granicami swojej ojczystego kraju? W jakim państwie działa najwięcej organizacji polonijnych? Ilu Polaków mieszka we Włoszech?

Przedstawiamy kilka faktów o Polonii i Polakach za granicą:
 • Poza granicami Polski mieszka od 18 do 20 mln osób, które przyznają się do polskich korzeni. Jesteśmy tym samym jedną z największych diaspor na świecie!
 • Najwięcej przedstawicieli Polonii, szacunkowo – ok. 9,6 mln osób mieszka w USA.
 • W Stanach Zjednoczonych znajduje się też najwięcej polskich muzeów, instytutów i galerii – jest ich 38.Kraje, w których znajduje się najwięcej ośrodków języka polskiego i szerzenia wiedzy o Polsce to z kolei: Ukraina, Niemcy, Wielka Brytania, USA i Białoruś.
Polacy we Włoszech. Wybrane dane statystyczne (na podst. publikacji “Polacy we Włoszech”,  pod. red. IDOS, Rzym, 2016 r.)
 • Włochy zamieszkuje prawie 98 tysięcy Polaków (dane ISTAT z 2015 roku). 73,3 proc. stanowią kobiety.
 • Najwięcej Polaków mieszka w następujących regionach Włoch: Lacjum (21 834 osoby), Emilii Romanii (11 542), Kampanii (9 706), Toskanii (8 883) i Lombardii (8 193 osoby).
 • W latach 2005-2015 zawarto ponad 12 tysięcy małżeństw polsko-włoskich. W 10.754 przypadkach mężczyzna jest Włochem, a kobieta Polką.
 • 14 402 Polaków we Włoszech to dzieci lub młodzież. Nieletni stanowią 13,7% zbiorowości Polaków w Italii.
 • Prawie 10 tysięcy Polaków uczy się na włoskich uczelniach wyższych
 • W latach 1999-2014 przyszło na świat we Włoszech 7956 dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców było narodowości polskiej.
 • Zgodnie z danymi ostatniego spisu powszechnego przeprowadzonego we Włoszech ( w 2011 roku) ponad 17 tysięcy Polaków otrzymało włoskie obywatelstwo. Szacuje się, że w 2015 roku liczba Polaków z włoskim obywatelstwem przekroczyła 22 tysiące.
 • 61,2 proc. Polaków we Włoszech posiada zatrudnienie. Liczba pracujących obywateli polskich znacznie przewyższa średnią zatrudnienia wśród cudzoziemców we Włoszech (wynosi ona 58,5 proc.) oraz liczbę zatrudnionych Włochów (55,4 proc.)
 • 74,2 proc. Polaków pracuje w usugach, 22,4 proc. w przemyśle, a pozostałe 3,3 proc. w rolnictwie. Jeśli chodzi o zatrudnienie w branży usług to najwięcej obywateli polskich pracuje w charaterzy opiekunów osób starszych i pomocy domowych (37,8 proc.) oraz w sketorze budowlanym i restauracjyjno-hotelowym (odpowiednio 9,2 proc. i 8,8 proc.).

Wideo: Polska – Mam to w genach

Święto Polonii – Rzym 2017

Italia po polsku, czyli darmowy kurs włoskiego prowadzony przez rodowitych Włochów

Dzień Polonii i Polaków za Granicą: życzenia szefa polskiego MSZ