in

Dzień Wszystkich Świętych w Mediolanie

Polonia mediolańska uczciła pamięć rodaków, pochowanych na Cimitero Monumentale.

Uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem ks. Grzegorza Ryngwelskiego w dniu 1 listopada w polskim kościele Santa Maria alla Porta w Mediolanie rozpoczęliśmy obchody Święta Zmarłych. Po nabożeństwie, zgodnie z wieloletnią tradycją związaną z obecnością Sióstr Misjonarek i duszpasterza Polskiej Misji Katolickiej, udaliśmy się na zabytkowy Cimitero Monumentale, najsłynniejszą nekropolię w Lombardii.

Obecnie jest to zabytkowy cmentarz, rodzaj Panteonu dla wybitnych postaci kultury zasłużonych dla kraju, lecz w wieku dziewiętnastym i w pierwszej połowie wieku dwudziestego było to miejsce spoczynku dla członków możnych rodów mediolańskich. Monumentalne kaplice i wspaniałe rzeźby znanych artystów świadczyły o prestiżu danej rodziny.

1 listopada grupa Polaków, pod przewodnictwem kapłana odmawiająca w skupieniu różaniec i modlitwy za zmarłych, zwraca uwagę wszystkich. Nie ma tutaj tłumów, spotykamy zwiedzających ten cmentarz z przewodnikiem w ręku – to na pewno turyści, ponieważ znikoma wydaje się liczba osób odwiedzająca groby przodków.

Przystajemy przy grobie Witolda Rajkiewicza i jego żony Wittorii z Kossowskich. Zapalamy znicze i składamy kwiaty Rodakom aktywnym w czasie pierwszej wojny światowej na rzecz wskrzeszenia państwa polskiego. Chwila zadumy i przechodzimy się do kaplicy, w której pochowano braci Boito oraz ich matkę , Józefinę Radolińską. Szczególnie Arrigo ( 1842 – 1918 ), librecista i przyjaciel Giuseppe Verdiego, władający doskonale językiem polskim, pozostaje nam bliski ze względu na zasługi dla spraw polskich w środowisku włoskim.

Barbara Głuska – Trezzani

Lokalizacja polskich grobów na cmentarzu Campo Verano w Rzymie

Kampania ‘Podaruj dziecku swój język ojczysty’ we Włoszech