in

Genua: Stowarzyszenie “Bratanki” i Polska Ludoteka w Genui

Przedstawiamy Centrum Edukacji i Integracji Społecznej “Bratanki”  oraz Polską Ludotekę w Genui.

Genua – stolica regionu Liguria, największy port morski we Włoszech, według statystyk z 2015 roku jest domem dla 519 obywateli Polski. Jak to zwykle w miastach portowych, Genua jest mieszanką kultur, istniejącą na tle wyrazistej tożsamości lokalnej ludności. To właśnie w Genui spotkały się i poznały 3 młode Polki, które miały wizję i pragnienie pokazania Genueńczykom oraz mieszkańcom tego miasta polskich tradycji narodowych oraz wspierania lokalnej Polonii i osób pochodzenia polskiego. Działając początkowo w organizacji o profilu wschodnioeuropejskim, Karolina Kowalcze-Franiuk, Agnieszka Zaręba i Emilia Saglia postanowiły w 2016 roku założyć własne stowarzyszenie o nazwie „Bratanki”, którego celem będzie edukacja zmierzająca w kierunku samorozwoju jednostki, promowanie dwu- i wielojęzyczności, szerzenie kultury i języka polskiego w duchu wymiany międzykulturowej oraz integracja i dialog społeczny. Ich zapał do pracy społecznej i idee podzieliły już na samym początku działalności także Aleksandra Górska-Gatti, będąca niezastąpionym wsparciem graficznym, artystycznym i merytorycznym, oraz Krystyna Augustyn, która trudni się pracą administracyjną, komunikacją oraz promocją.

Organizacja dąży ponadto do stworzenia sieci kontaktów między różnymi grupami zawodowymi, które udzielają wsparcia imigrantom w Ligurii, tj. między mediatorami kulturowymi, tłumaczami, adwokatami, psychologami i psychoterapeutami, logopedami, wychowawcami, animatorami, artystami, itp. Znajomość statystyk, które mówią, że aż 80% Polonii genueńskiej to kobiety, zainspirowała działaczki „Bratanków” do napisania projektu społecznego M like Mum adresowanego do wszystkich kobiet, matek i ekspatriantek mieszkających w Genui. Projekt ma na celu podnoszenie ich kompetencji zawodowych oraz rozwój osobisty.

Będąc same mamami, Karolina Agnieszka i Emilia zauważyły w Genui brak szkół i przedszkoli, które wspierałyby ich starania o przekazanie dzieciom języka polskiego i kultury polskiej. Dlatego też pierwszym, długoterminowym projektem „Bratanków” jest założona w październiku 2016 r. Polska Ludoteka w Genui, czyli jedyne na terenie Ligurii miejsce, w którym dzieci i młodzież polonijna z tego regionu mają możliwość spotkania się oraz regularnej nauki języka polskiego poprzez wspólną zabawę, gry i ćwiczenia edukacyjne oraz kontakt z kulturą polską. Urząd miasta Genui okazał się od początku przychylny działalności stowarzyszenia i umożliwił korzystanie ze swoich sal znajdujących się w centrum historycznym. W momencie tworzenia Ludoteki projekt jest adresowany w pierwszej kolejności do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz do ich rodziców. Zajęcia w Ludotece odbywają się co drugą sobotę miesiąca i trwają dwie godziny. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli starszaki, których na chwilę obecną uczęszcza dziewięcioro, pracują pod okiem Pani Renaty Olszewskiej Donato – wychowawcy, mediatora kulturowego i nauczycielki wczesnoszkolnej, maluchy natomiast, spotykają się w osobnej sali razem ze swoimi Rodzicami. Maluchów jest obecnie jedenaścioro.

Głównym celem pracy Polskiej Ludoteki w Genui jest umożliwienie dzieciom nauki języka polskiego oraz kontaktu z kulturą polską; kształtowanie tożsamości kulturowej polskiej i polsko-włoskiej, a także integracja i aktywizowanie środowiska Polonii w Ligurii. Dodatkowo, poprzez organizację różnych wydarzeń kulturalnych, m.in. warsztatów artystyczno-literackich, spotkań z gośćmi z Polski oraz poprzez różne projekty społeczne Centrum „Bratanki” pragnie także dotrzeć do dzieci polskich adoptowanych przez pary włoskie, aby zagwarantować im oraz ich rodzicom żywy kontakt z polskością.

Przy Ludotece działa biblioteka polska, w której można wypożyczyć książki zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Zapraszamy wszystkich, aby pomagali nam wzbogacać jej księgozbiór.

Warto podkreślić, że w dalszej perspektywie czasowej, po dotarciu do szerszego środowiska Polonii w Ligurii oraz po dokładnym rozpoznaniu jego potrzeb, Centrum „Bratanki” pragnie zapewnić dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym możliwość kontynuacji regularnej nauki języka polskiego oraz nauki w języku polskim w sobotniej szkole polonijnej. Wszystkich zainteresowanych powstaniem takiej szkoły w Genui bardzo prosimy o kontakt: info@bratanki.com.

1 lipca 2017 roku w sobotę będziemy wspólnie świętować zakończenie roku szkolnego 2016-2017 Polskiej Ludoteki w Genui, goszcząc w naszych skromnych progach Konsul Generalną RP w Mediolanie i Konsula Honorowego RP w Genui. Po części przeznaczonej dla rodziców i dzieci w naszym lokalu w centrum historycznym, przejdziemy do Restauracji Kowalski na wspólny obiad, który jest otwarty za uprzednią rezerwacją dla wszystkich, którzy mają ochotę poznać zarząd „Bratanków” oraz rodziny i przyjaciół, zrzeszonych przy Polskiej Ludotece w Genui. Szczegółowy program tego wydarzenia można poznać na stronie https://www.facebook.com/LudotekaGenua/.

Tekst: Krystyna Augustyn

Zdjęcia: Centrum Edukacji i Integracji Społecznej “Bratanki”

Dzieci widzą: Szokująca kampania społeczna

Ponad 2100 migrantów zginęło od początku 2017 roku na Morzu Śródziemnym