in

Katania: Relacja ze spotkania o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim

24 listopada Stowarzyszenie polsko-włoskie Amici dell’Europa w Katanii uczciło 100. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę konferencją pt. „ Żołnierz Niepodległej. Rotmistrz Pilecki – Bohater Niezwyciężony ”.

Spotkanie odbyło się w Oratorium San Filippo Neri w Katanii a poprowadziła je Małgorzata Kupiszewska – pisarka i dziennikarka, pełnomocnik Fundacji Gdzie, koordynatorka Projektu o rtm. Pileckim przeprowadzonym pod Honorowym Patronatem Prezydenta Andrzeja Dudy przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Obrony Narodowej. W ramach projektu zrealizowano wiele konkursów, najpopularniejszym był międzynarodowy konkurs na plakat. Nadesłano ponad 150 plakatów m.in. z Ekwadoru, Japonii, Ukrainy, Kanady, Niemiec i Polski. Dwa plakaty prof. Lexa Drewinskiego (z Falkensee) stały się okładkami angielskiej wersji Witold’s Report from Auschwitz.

Małgorzata Kupiszewska – pisarka i dziennikarka, pełnomocnik Fundacji Gdzie, koordynatorka Projektu o rtm. Pileckim

przeprowadzonym pod Honorowym Patronatem Prezydenta Andrzeja Dudy przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Obrony Narodowej

 

Wysłuchaliśmy wielce poruszającej i pouczającej lekcji historii poświęconej ochotnikowi do Auschwitz.  Mieliśmy okazję poznać jego tragiczne koleje losu, dowiedzieć się o jego misji w niemieckim obozie KL Auschwitz, skąd uciekł po 947 dniach walki.

 

Obejrzeliśmy film “Tatusiu”, zapis spotkania z córką Rotmistrza, Zofią Pilecką-Optułowicz, w którym opowiada o swoim ojcu, uczącym dzieci prawdomówności, szacunku do drugiego człowieka, sportu i otaczającego świata. Człowieku honorowym, mężnym, wiernym wyznawanym ideom, odważnym i skutecznym w działaniu.

Prowadząca spotkanie zaprezentowała również książkę “Raport Witolda“, wydaną staraniem Fundacji Gdzie z Krakowa, Studium Polski Podziemnej w Londynie i wydawnictwa APOSTOLICUM w Ząbkach, publikację zawierającą relację Pileckiego z obozu Auschwitz, świadectwo eksterminacyjnej działalności niemieckiego okupanta na terenie tegoż obozu. 104 karty maszynopisu były spisane w Porto San Giorgio w czasie pobytu Pileckiego we Włoszech, przed jego powrotem do okupowanej przez sowietów Polski (lipiec-październik 1945r.)

 

“Raport Witolda“ i jego angielska wersja przedstawiane były już przez naszą prelegentkę we Włoszech: w Rzymie, Cesenie, Vignola, Mediolanie, Reggio di Kalabria a także w innych miastach europejskich takich jak: Londyn, Wilno, Mińsk, Brześć, Grodno, Kijów, Charków, Berlin, Bruksela i wkrótce będzie prezentowane również w Wiedniu i Luksemburgu.

Dużym zainteresowaniem cieszył się odlany z brązu Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (każdy z uczestników mógł go obejrzeć z bliska), który nasz gość otrzymała w prezencie od rodziny jednego z odznaczonych w 1928 r. Taki sam medal władze II Rzeczypospolitej nadały Witoldowi Pileckiemu za zasługi za pracę na rzecz niepodległości. Na awersie widnieje podobizna Marszałka Józefa Piłsudskiego a na rewersie postać oracza z sochą, symbolu ciężkiej pracy na roli. Pilecki w majątku Sukurcze (dziś Białoruś) założył spółdzielnię rolniczą i mleczarską, ochotniczą straż pożarną, dbał o podnoszenie wiedzy rolniczej wśród swoich podopiecznych i o sprawiedliwe gospodarowanie wytworzonymi dobrami.  Wychowywał okoliczną młodzież, dla chłopców założył drużynę Krakusów, z którymi przez kolejne 7 lat wygrywał trudne zawody.

Na spotkaniu oprócz licznej grupy Polaków, mieszkających i pracujących na Sycylii, obecni byli także żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego EU Sophia.

Na pewno na polskich żołnierzach wrażenie wywarł ten fakt z życia Rotmistrza, w którym pani Kupiszewska wspomniała o mundurze. Pilecki, żołnierz Wojska Polskiego przez 6 lat wojny nie mógł go nosić, zdjął go po kampanii wrześniowej w październiku 1939 r. i założył oficjalnie we Włoszech, już jako żołnierz II Korpusu w lipcu 1945r.  Sąd wojskowy w Warszawie w marcu 1948 skazał rtm. W. Pileckiego na trzykrotną karę śmierci, pozbawienie praw obywatelskich, degradację do stopnia szeregowca. Wyrok wykonano 25 maja 1948r.

 

Małgorzata Kupiszewska uroczyście przekazała na ręce dowódcy misji – komandora por. pil. Mariusza Konopki niekomercyjne egzemplarze „Raportu Witolda”.

Wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego było mocnym i wzruszającym akcentem kończącym spotkanie, z daleka od ojczyzny szczególnie brzmią słowa: „ z ziemi włoskiej do polskiej…”.

 

Po spotkaniu pani Małgorzata Kupiszewska przeprowadziła lekcje o rtm. Witoldzie Pileckim z uczniami polskiej szkoły społecznej w Katanii, przekazując każdemu z nich „Raport Witolda” z podpisem Zofii Pileckiej – Optułowicz z datą 11 listopada 2018 r.

 

* Audiobook „Raport Witolda” dostępny jest na Youtubie: Fundacja Gdzie

 

Ewa Niewadzi

Padwa: Uroczysta msza św. oraz poświęcenie odrestaurowanej Kaplicy Polskiej w Bazylice św. Antoniego

Najpiękniejsza reklama świąteczna 2018 roku. VIDEO