in

Ojczyzna, to wielki zbiorowy obowiązek. Spotkanie Anny Marii Anders z Polonią mediolańską

23 lutego, Anna Maria Anders, senator i pełnomocnik premiera do spraw dialogu międzynarodowego, podczas  pobytu w Mediolanie, spotkała się z uczniami Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie oraz z włoską Polonią.

Przybyłych na spotkanie powitała Ewa Gleń – kierownik  Szkolnego Punktu, następnie zabrała głos Adrianna Siennicka – kierownik Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie, która przedstawiła dostojnego gościa Panią senator Annę Marię Anders, która podczas służbowego pobytu w Mediolanie zapragnęła spotkać się z Rodakami mieszkającymi we Włoszech.

Przed południem swój czas poświęciła uczniom, a po południu rodzicom oraz przedstawicielom polskiej diaspory przybyłej z Lombardii, Veneto oraz Emilia Romagna, którą reprezentowała Anna Pankowska z polsko-włoskiego Stowarzyszenia”VIA dell’AMBRA”.

Pani  Senator zarówno dzieciom z polskiej szkoły, jak ich rodzicom uświadomiła jak ważną sprawą jest utrzymanie polskich korzeni i znajomość historii. Ona sama jest tego przykładem. Jako córka bohaterskiego generała bierze udział w uroczystościach na cmentarzach, gdzie spoczywają żołnierze 2. Korpusu Polskiego. Ceni sobie każde spotkanie z weteranami spod Monte Cassino.

Wyraziła także ubolewanie, że w szkołach Europy Zachodniej nauczanie historii nie należy do priorytetów i jest niska wiedza społeczeństwa na ten temat. Pod tym względem Polacy stanowią wyjątek, dbając o własną tożsamość, starają się poznać lepiej historię swojego kraju.

Pani Senator w swojej wypowiedzi podkreśliła, że zadaniem polskiej szkoły jest to, aby rozbudzić w dzieciach patriotyzm, nauczyć ich rzetelnej historii, bo Polska może być dumna, wreszcie jest równorzędnym partnerem w Europie. Dla obu narodów Polski i Włoch, istotnymi sprawami są  wartości związane z problemami rodziny, emigranci i ich integracja oraz bezpieczeństwo międzynarodowe.

Zapoznała także słuchaczy z rządowym projektem, wdrażanym w Polsce na szeroką skalę, dotyczącym przyjmowania cudzoziemców z terenów dawnego ZSRR, którzy mają polskie korzenie. Polska dba o to, aby potomkowie tych, którzy zostali deportowani w głąb Rosji, powrócili w rodzinne strony. Niestety zachodnie media  nie dostrzegają tego procesu repatriacji, ukazując Polskę jako kraj wrogi emigrantom.

Pani Anna Maria Anders zaapelowała do zebranych, by wspólnie zadbali o pozytywny wizerunek Polski na arenie  międzynarodowej. W ocenie Włochów, Polacy są narodem nadzwyczaj  gościnnym i  każdy się tam czuje dobrze, ponieważ cudzoziemcy są traktowani z respektem. Zachęciła również rodziców do zainwestowania w dwujęzyczność, aby dać szansę życiową swoim dzieciom, które w ten sposób będą mogły pozbyć się wszelkich kompleksów. Zaapelowała szczególnie do rodziców, aby zainwestowali w przyszłość swoich dzieci, by dali im tę wielką życiową szansę jaką jest: dwujęzyczność. Ona sama, jako córka polskich emigrantów urodzona w Wielkiej Brytanii, obecną swoją rolę pełni  w życiu politycznym Polski. Rodzicom zawdzięcza znajomość języka polskiego. Pani Senator każdą sytuację rozpatruje z potrójnego  punktu widzenia: jako Brytyjka, jako Amerykanka i jako Polka.

Po części oficjalnej oddano głos obecnym na spotkaniu. W dyskusji wzięły udział Polki reprezentujące: Polsko-Włoskie Koło Kulturalne w Lombardii, Polską Ludotekę Rodzinną z Campiglia dei Berici, Stowarzyszenie Dzieci Kombatantów, Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Szkolny Punkt Konsultacyjny w Mediolanie.

Na  pożegnanie, pani Anna Maria Anders raz jeszcze podkreśliła jak ważną sprawą jest nauka języka polskiego i rola szkół polskich poza granicami kraju.

Anna Pankowska, Stowarzyszenie “VIA dell’AMBRA”

Fot. Małgorzata Stachna-Cremonino

Tanie paczki z Włoch do Polski z Polski do Włoch

15. urodziny „Naszego Świata” oraz grupa Przedsiębiorczych Polek we Włoszech w programie polonijnej telewizji Pepe TV