in

Ostatnie pożegnanie Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Szczepana Wesołego

” Z ogromnym wzruszeniem żegnam (….) wybitnego hierarchę, Kawalera Orderu Orła Białego, człowieka o ujmującej skromności, dobroci i życzliwości dla ludzi.” – powiedział Ambasador Janusz Kotański podczas Mszy Św. żałobnej w Kościele Polskim św. Stanisława w Rzymie.

Msza św. w intencji Arcybiskupa Szczepana Wesołego i liturgia pogrzebowa w Kościele Polskim św. Stanisława B.M. w Rzymie została odprawiona w piątek, 31 sierpnia, o godz. 18.00. Przewodniczył jej kard. Stanisław Ryłko a koncelebrowali – kard. Konrad Krajewski i abp. Piero Marini oraz inni kapłani.

Ks. Arcybiskupa żegnali licznie zgromadzeni wierni i przyjaciele m.in. siostry zakonne, Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański wraz z Małżonką, Zastępca Ambasadora RP w Republice Włoskiej, Konsul Generalny RP w Republice Włoskiej, Stały Przedstawiciel RP przy FAO z siedzibą w Rzymie, Kierownik Instytutu Polskiego w Rzymie.

Kazanie wygłosił ks. prał. Paweł Ptasznik (tekst), Rektor Kościoła Polskiego św. Stanisława B.M. w Rzymie, a słowa pożegnania – Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, Janusz Kotański.

Pogrzeb Księdza Arcybiskupa, zgodnie z Jego życzeniem, odbędzie się w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach w dniu 10 września, o godz. 11.00.

Wystąpienie Ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej.

Źródło zdjęcia: Oficjalna strona internetowa Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej 

Eminencje,

Ekscelencje,

Czcigodni Księża, Drogie Siostry,

Szanowni Państwo,

Rodacy,

Z ogromnym wzruszeniem żegnam – jako Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej – Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Szczepana Wesołego.

Żegnam wybitnego hierarchę, Kawalera Orderu Orła Białego, człowieka o ujmującej skromności, dobroci i życzliwości dla ludzi.

Pan powołał Go do siebie w 50. roku biskupstwa, po życiu niezwykłym, pracowitym, pięknym, oddanym Bogu i naszej Ojczyźnie, Polsce.

Czyż można sobie wyobrazić pełniejszą realizację biskupiego zawołania „Laetus serviam” „Będę służył z radością” ? Z pewnością nie!

Bo wszystkie powierzone Mu obowiązki – w ramach prac Soboru Watykańskiego II, jako delegata Prymasa Polski dla Duszpasterstwa emigracyjnego, rektora tego kościoła, czy przewodniczącego Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II, Arcybiskup Szczepan Wesoły wypełniał z prawdziwą radością, z pasją.

Ten wybitny syn górnośląskiej ziemi, z racji sprawowanych funkcji związany z Wiecznym Miastem, niestrudzenie wędrował po całym świecie, podtrzymując łączność Polaków na emigracji z Ojczyzną, pomagał pielęgnować im wiarę i tożsamość narodową.

Trudno doprawdy znaleźć słowa, które mogłyby w pełni wyrazić naszą wdzięczność i uznanie za dzieło życia Tego wielkiego Opiekuna i Duszpasterza Polonii na świecie, gorącego patrioty.

Po długiej ziemskiej wędrówce spocznie w rodzinnych Katowicach.

Pozwalam sobie skierować na ręce ks. rektora Pawła Ptasznika, ks. Jana Główczyka i Siostry Jordany, przełożonej sióstr Sercanek, wyrazy najwyższego uznania za troskliwą, pełną czułości i delikatności opiekę nad Księdzem Arcybiskupem.

Informacja pochodzi z oficjalnej strony internetowej Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej – www.stolicaapostolska.msz.gov.pl

 

Poradnik emigranta: Jak otworzyć konto we włoskim banku nie mając tutaj zameldowania

Jak rozmawiać z dziećmi w łatwy sposób na trudne tematy. Bardzo dobry darmowy e-poradnik